Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 117 ENDOKRİNOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : yüksek lisans öğrencisine endokrinolojik ve metabolik hastalıkların risk faktörleri, patofizyolojisi, belirti-bulguları, tanılama ve tedavi yöntemleri ve bu hastalıklara ilişkin sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımı verebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarının sınıflandırılması, fizyopatolojileri, hastalıklara ilişkin risk faktörleri, korunma, belirti ve bulguları, tanı yöntemleri, tedavi ve hemşirelik bakımları ile ilgili kavramlar, ilkeler, yöntemler ve uygulamalarından oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Karadakovan A, Eti Arslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2017) 3. Akdemir N. Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (2011) 4. Kozan Ö. Temel Kardiyoloji. Güneş Tıp Kitabevi (2011) 5. Demirtaş M. Güncel Doğrular İle EKG Yorumu. Adana Nobel Kitabevi (2006) 6. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 7. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum, vaka analizi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Endokrinolojinin temel kavramlarını bilme<br /><br />
  • 2 Endokrinolojik hastalıkların oluşumu ile ilgili temel bilgileri bilme<br />
  • 3 Endokrinolojik problemi olan hastaların bakım gereksinimlerini belirleyebilme, gereksinimleri doğrultusunda kaliteli bakım verebilme, verilen bakımın sonuçlarını değerlendirebilme<br /><br />
  • 4 Uygulanacak tanı ve tedavi girişimleriyle ilgili hastaya ve yakınlarına bilgi ve eğitim verebilme<br />
  • 5 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme<br />

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Endokrin ve metabolizma hastalıkları hemşireliğine dersine giriş, Dersin tanıtımı
2.Hafta *Türkiye’de ve Dünyada Endokrin Hemşireliği
3.Hafta *Endokrin sistem anatomisi, fizyolojisi
4.Hafta *Endokrin sistem tanılaması
5.Hafta * Hipotalamus ve hipofiz işlevleri ve işlev bozuklukları
6.Hafta *Arka ve ön hipofiz bozuklukları ve fizyopatolojileri
7.Hafta *Tiroid hastalıkları ve hemşirelik yönetimi
8.Hafta *ara snav
9.Hafta *Sürrenal aks ve hastalıklarında hemşirelik yönetimi
10.Hafta * Adrenal hastalıklar ve hemşirelik yönetimi
11.Hafta * DM ve Hemşirelik yönetimi
12.Hafta * DM Akut Komplikasyonları ve Hemşirelik yönetimi
13.Hafta * Obezite ve hemşirelik yönetimi- Metabolik Sendrom ve hemşirelik yönetimi
* DM Kronik Komplikasyonları ve Hemşirelik yönetimi
14.Hafta *final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 10,00 10,00
Final 1 20,00 20,00
Ödev 1 30,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 15,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 15,00 15,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00