Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR8.146 ORTAÇAĞ ARAPÇA KAYNAK OKUMALARI-II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Özel bir konuyu işlemek isteyen veya Yüksek Lisans Tezi yazacak olan öğrencilere tek bir kaynağa bağlı kalmaksızın, muhtelif eserlerden bilgi edinebileceklerini göstermek.
Dersin İçeriği : Ortaçağın zaman olarak hududun çizilmesi, Ortaçağ Türk Tarihi’nin Arapça kaynakları: Kronikler, coğrafî eserler, seyahatnâmeler, tabakat ve terâcim eserleri, inşa kitapları, kitâbeler, vakfiyeler, paralar, eserler ve yazarları hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Carl Brockelman, GAL, Leiden-Brill, 1937-1949.<br />Yardımcı Kaynaklar<br />Şakir Mustafa, et-Tarih el-Arabi ve’l-Müverrihun, Beyut, 1993.<br />Ömer Rıza Kehhâle, et-Tarih ve’l-Coğrafya fi’l-Usûr el-İslamiyye, Dımaşk, 1972.<br />Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları Tarih ve Müverrihleri, İstanbul, 1991.<br />Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, 1998.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, metin okuma, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Ortaçağ Türk Tarihi yazımında Arapça kaynakların yeri ve önemini öğrenme.
  • 2 Alan literatürüne sahip olma.
  • 3 Çalışılacak konu ile ilgili muhtelif kaynakları kullanma.
  • 4 Derste öğrendikleri bilgilerin ışığında müstakil çalışma yapabilme.
  • 5 Arapça kaynakların eleştirisini yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Baybars el-Mansûrî
2.Hafta *Baybars el-Mansûrî
3.Hafta *Nüveyrî
4.Hafta *Nüveyrî
5.Hafta *el-Ömerî
6.Hafta *el-Ömerî
7.Hafta *el-Kalkaşandî
8.Hafta *el-Kalkaşandî
9.Hafta *İbn Haldûn
10.Hafta *İbn Haldûn
11.Hafta *el-Makrizî
12.Hafta *el-Makrizî
13.Hafta *Aynî
14.Hafta *Aynî
15.Hafta *İbn Tagrıbirdî

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 177,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00