Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEYP124 HEMŞİRELİK BAKIMINDA BÜTÜNLEŞTİRİCİ UYGULAMALAR 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Günümüzde yaygınlaşan, popüler olarak kullanılan tamamlayıcı tedavi yöntemleri ile ilgili kurumsal bilgi, tamamlayıcı tedavi yöntemlerini kullanarak bakım becerilerini kazanmak ve holistik bakış açısı ile bakımı planlamak, yöntemlerinin risk ve faydalarını değerlendirmek, uygulamalara entegrasyonun nasıl olabileceğini keşfetmektir
Dersin İçeriği : Bu ders, tamamlayıcı tedaviler ve hemşirenin rolü, akupunktur, homeopati, biyoalan-enerji tedavileri, maggot tedavisi, fitoterapi, manipülatif ve beden bazlı yöntemler, manipülatif ve beden bazlı yöntemler, beden zihin müdahaleleri, beden zihin müdahaleleri, hemşirelik araştırmalarında tamamlayıcı tedaviler, hemşirelik araştırmalarında tamamlayıcı tedaviler, tamamlayıcı tedavilerin etik boyutu ve tamamlayıcı tedavilerde yasal düzenlemeler konularını içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Cassileth RA, Deng G, Vickers A, Yeung KS, Chwistek M, Garrity D, Gubili J, Vroom P (2007). PDQ Onkoloji Kanserde Tamamlayıcı Tıp. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık. (Çeviri Ed: E.Topuz). Cole A, Shanley E (1998). Complementary therapies as a means of developing the scope of professional nursing practice. Journal of Advanced Nursing, 27, 1171–1176. Cetin BO (2007). Eskisehir’de Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı. Erişim: 12.09.2009. http://www.sosyoekonomi.hacettepe.edu.tr/070205.pdf. Çınar Ş, Eşer, İ, Khorshid L. (2009). Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sırt Masajının Yaşamsal Bulgular ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 16(2): 14-21. Erin N (2006). Complementary and alternative medicine. Holistic Nursing Practice September/October, 242-246. Gurkan A, Bilge A (2006). Alternatif terapiler ve psikiyatri hemşireliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 22 (1): 225-232. Horasanlı E, Usta B, Yesilay A (2008). Medikal akupunktur. Yeni Tıp Dergisi, 25: 70-75. Jennings WM (2004). Aromatherapy practice in nursing: literature review. Journal of Advanced Nursing, 48 (1): 93–103. Karagoz G (2006). Sırt, boyun, bel ağrıları olan ve ameliyat programına alınan norosurururji hastalarının ağrı gidermede kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tedaviler. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. Karaman N (2008). Cerrahi girişim uygulanan adolesanlar ile anne/babalarının anksiyete düzeyleri arasındaki ilişki ve anksiyete nedenlerinin incelenmesi. Hemsirelik Esasları AD Yuksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. Kutlu S, Ekmekci T U, Koslu A, Purisa S (2009). Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Olgularda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemlerinin Kullanımı. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 9 (6):1496- 502. Khorshid L, Yapucu U (2005). Tamamlayıcı tedavilerde hemşirenin rolü. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2 :124-130. Muslu KG, Ozturk C (2008). Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve cocuklarda kullanımı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 51: 62-67. Meldrum M, Katz M, Clemente I, Nutkiewicz M, Zeltzer L (2007). Complementary and alternative medicine therapies for pediatric pain: A qualitative study of expectations and adherence. The Journal of Pain, 8 (4): 52 Nazlıkul H, Eraltan EH (2002). Tamamlayıcı Tıp. Nobel Tıp Kitabevleri, 4-51, 62-67. Ozcelik H, Fadıloğlu C (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif kullanım nedenleri. Turk Onkoloji Dergisi, 24 (1): 48-52. Ozer GH (2004). Travaydaki gebelere uygulanan gevşeme, solunum egzersizleri ve dokunmanın durumluk anksiyetesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi Ebelik AD Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Mersin. Potter PA, Perry AG (2009). Fundamentals of Nursing. 7th ed. Canada: Mosby Company, 771-785. Tokem Y (2006) Astımlı hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 54 (2): 189-196. Ucan O, Ovayolu N (2008). Kanser ağrısının kontrolünde kullanılan nonfarmakolojik yöntemler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2 (4):123-133. Yavuz M (2006). Ağrıda Kullanılan Nonfarmakolojik Yontemler. Aslan FE. Eds. Ağrı Doğası ve Kontrolü. İstanbul: Mart Matbaacılık, 135-147. Yıldırım YY, Fadıloğlu C, Uyar M (2006). Palyatif kanser bakımında tamamlayıcı tedaviler. Ağrı, 18 (1): 26-32.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Hemşirelik Esasları Anabilim Dalındaki Araştırma Görevlileri
Dersin Verilişi : Anlatım, tartışma, soru-cevap

  • 1 Birey, aile ve toplumun sağlığının korunmasına yönelik modern tıp ile birlikte kullanılan yöntemleri kavrayabilme
  • 2 Birey, aile ve toplumun sağlığının yükseltilmesine yönelik modern tıp ile birlikte kullanılan yöntemleri kavrayabilme
  • 3 Birey, aile ve toplumun hastalık halinde iyileştirilmesine yönelik modern tıp ile birlikte kullanılan yöntemleri kavrayabilme
  • 4 Birey, aile ve toplumun hastalık halinde iyileştirilmesine yönelik modern tıp ile birlikte kullanılan yöntemleri araştırmalarda uygulayabilme
  • 5 Birey, aile ve toplumun hastalık halinde iyileştirilmesine yönelik modern tıp ile birlikte kullanılan yöntemleri kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tamamlayıcı tedaviler ve hemşirenin rolü
2.Hafta *Akupunktur
3.Hafta *Homeopati
4.Hafta *Biyoalan-Enerji Tedavileri
5.Hafta *Maggot Tedavisi
6.Hafta *Fitoterapi
7.Hafta *Manipülatif ve Beden Bazlı Yöntemler
8.Hafta *Manipülatif ve Beden Bazlı Yöntemler
9.Hafta *Ara sınav
10.Hafta *Beden zihin müdahaleleri
11.Hafta *Beden zihin müdahaleleri
12.Hafta *Hemşirelik Araştırmalarında Tamamlayıcı Tedaviler
13.Hafta *Hemşirelik Araştırmalarında Tamamlayıcı Tedaviler
14.Hafta *Tamamlayıcı Tedavilerin Etik Boyutu ve Tamamlayıcı Tedavilerde Yasal Düzenlemeler
15.Hafta *Dönem sonu sınavı

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ödev 1 20,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 18,00 18,00
Vize 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 88,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00