Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEYP101 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA-II 3,00 1,00 0,00 3,50 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı bilimsel araştırmada veri analizi ve sonuçları yorumlama için temel bilimsel araştırma desenleri, temel istatistik yöntemleri tanıma, bir istatistik programında araştırma verilerini analiz etme ve bir araştırma makalesini istatistiksel açıdan inceleyebilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; temel istatistiksel kavramlar, değişkenler, tanımlayıcı istatistik ölçütleri, bilgisayar ortamında tablo ve grafik düzenleme, SPSS program menülerinin tanıtımı ve veri girişi, parametrik ve nonparametrik testler ile bu testlerin SPSS programında uygulanmasını, bağıntı analizleri ile bulgularını oluşturulmasını ve yorumlanmasını içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS Uygulamaları“, Emek Ofset, Ankara, 2005. Erefe İ. ve ark. Hemşirelik Araştırma: İlke, Süreç ve Yöntemleri. Odak Ofset, İstanbul 2002. Hayran M, Hayran M. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. Art Ofset, Ankara, 2011. Karasar N. Araştırmalarda Rapor hazırlama. Nobel Yayın, 10.Basım, Ankara, 2002. Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 10.Baslı, Nobel Yayın, Ankara, 2000. Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayıncılık , İstanbul, 2008. Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık, Ankara, 2003. Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Hatipoğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2002. Yüksel A, Mil B, Bilim Y. Nitel Araştırma: Neden, Niçin Nasıl?. Detay Yayıncılık. Ankara, 2007.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma, bilimsel analiz
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Hemşirelik Esasları Anabilim Dalındaki Araştırma Görevlileri
Dersin Verilişi : Anlatım, soru-cevap, tartışma, bilimsel analiz

  • 1 SPSS programına ilişkin temel uygulamaları bilmesi ve uygulayabilmesi
  • 2 Bilimsel araştırmada istatistiksel analiz yöntemlerini bilmesi ve uygulayabilmesi
  • 3 Araştırma raporu hazırlamanın ilkelerini bilmesi
  • 4 Yapılan istatistik analizleri yorumlayabilmesi ve bulgu şekline dönüştürebilmesi
  • 5 Verileri düzenleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İstatistik bilimine giriş
2.Hafta *Verileri düzenleme ve tanımlayıcı istatistikler
3.Hafta *SPSS te veri tabanı hazırlama
4.Hafta *Veri Analizi I- (Non parametrik test)
5.Hafta *Veri Analizi I- Devam
6.Hafta *Veri Analizi I- Devam
7.Hafta *Veri Analizi- II (Parametrik Test)
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Veri Analizi II
10.Hafta *Veri Analizi II-Devam
11.Hafta *Veri analizi - IV (diğer analiz yöntemleri ve nitel araştırmaların analizi - SPSS)
12.Hafta *Araştırma Raporuna Hazırlık Raporu-I
*Araştırma Raporuna Hazırlık Raporu-II
14.Hafta *Araştırma ve kullanımın değerlendirilmesi
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü