Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEYP113 HEMŞİRELİK FELSEFESİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Felsefe ile hemşirelik bilimini ilişkilendirerek, sağlığın korunması, geliştirilmesi, bakım ve rehabilitasyonunda çağdaş/holistik felsefi yaklaşım uygulama bilgi ve becerisini kapsar.
Dersin İçeriği : Felsefe tarihine giriş, temel felsefi düşünürlerin temel görüşleri, felsefe geleneğinin temel bileşenleri (ahlak, epistemoloji, ontoloji, vs.), bilimin felsefeye etkisi, akıl, ve yargılama, hemşirelik ve hemşirelik felsefesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Janice M. Brencick, Glenn A. Webster (2000). Philosophy of Nursing: A New Vision for Health Care Jean Watson (1979). Nursing: The Philosophy and Science of Caring Jean Watson (2011). Human Caring Science: The Theory of Nursing (Watson, Nursing: Human Science and Human Care)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Hemşirelik Esasları Anabilim Dalındaki Araştırma Görevlileri
Dersin Verilişi : Anlatım, soru cevap, tartışma

  • 1 Felsefe tarihinin temel kavramlarını bilmek
  • 2 Temel felsefi düşünürlerin temel görüşlerini öğrenmek
  • 3 Felsefe geleneğinin temel bölümlerini (ahlak, epistemoloji, ontoloji, vs.) öğrenmek
  • 4 Farklı kavram ve düşünceleri hemşirelik alanı açısından ele almayı öğrenmek
  • 5 Felsefi sorunlarla hemşirelik alanı arasında bağlar kurabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma ve ders içeriklerinin paylaşılması
2.Hafta *Felsefe tarihine giriş
3.Hafta *Temel felsefi düşünürlerin temel görüşleri (Platon, Aristo)
4.Hafta *Temel felsefi düşünürlerin temel görüşleri (Platon, Aristo)
5.Hafta *Akıl ve yargılama
6.Hafta *Bilimin Felsefeye Etkisi
7.Hafta *Bilim Felsefesi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Hemşirelik ve felsefe
10.Hafta *Hemşireliğe etki eden felsefi akımlar
11.Hafta *Hemşirelik eğitimine etki eden felsefi akımlar
12.Hafta *Felsefe ve hemşirelik etiği
13.Hafta *Ödevlerin sunulması
14.Hafta *Ödevlerin sunulması
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Ödev : 20,000
  • 2 Vize : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü