Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEYP111 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlıklı ya da hasta bireyin bakımında hemşirelikle ilgili kavramları kullanarak bütüncül bir bakış açısı kazanmaları için hemşirelik uygulamalarının temelindeki kavramları öğrenmesini ve benimsemesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Kavram-kuram tanımları; sağlık hastalık kavramları, objektif-subjektif sağlık tanımları ve ilgili kavramlar; biyo-psiko-sosyal açıdan insan; çevre, çevre sağlık ilişkisi, homeostazis ve adaptasyon teorileri; eğitim, kültür, ekonomi ve sağlık ilişkisi; holizm kavramı ve hemşirelik bakımı açısından önemi; geleneksel-çağdaş hemşirelik tanımları ve ölçütleri, hemşirelikle ilgili yasalar, mesleki kuruluşlar; hemşirelik bakım planı; empati-sempati ve sağlık/hastalık ilişkisi; iletişim yöntemleri ve kişilerarası ilişkiler; kalite-yaşam kalitesi kavramları, toplam kalite yönetimi; stres ve stresle baş etme yöntemleri ve psikosomatik sağlık sorunları; kanıt kavramı, kanıta dayalı hemşirelik girişimleri, etik ve malpraktis; ekip çalışması, yönetim, liderlik, motivasyon, kişisel gelişim ve girişkenlik kavramları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Basic Nursing a Critical Thinking Approach, Fourth Edition, Mosby Publication. Velioğlu P. (1999). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, İstanbul. Ocakçı, A., & Alpar, Ş. (2013). Hemşirelikte Kavram Kuram ve Model Örnekleri (1st ed.). İstanbul. Craven RF, Hirnle JC. (2003). Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 4 th ed, Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Hemşirelik Esasları Anabilim Dalındaki Araştırma Görevlileri
Dersin Verilişi : Anlatım, soru cevap, tartışma

  • 1 Hemşirelik teorik bilgi ve uygulamalarına temel oluşturacak hemşirelik kavramlarını bilmesi
  • 2 Sağlık, çevre, insan ve hemşirelik ile ilgili kavramsal ilişkiyi kurabilme
  • 3 Eleştirel düşünebilme
  • 4 Mesleki güncel gelişmeleri izleyebilme ve uygulamaya aktarabilme
  • 5 Bilginin davranışa dönüşebilmesi ve hemşirelikte temel kavramları benimseyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kavram-Kuram Tanımları Ve Hemşirelikte yer alan Kavramsal Öğeler; Sağlık/ Hastalık Kavramları. Objektif-Subjektif Sağlık Tanımları Ve İlgili Kavramlar
2.Hafta *Biyo-Psiko-Sosyal Açıdan İnsan; Çevre, Çevre Sağlık İlişkisi,
3.Hafta *Eğitim, Kültür, Ekonomi ve Sağlık İlişkisi
4.Hafta *Holistik Kavramı ve Hemşirelik Bakımı Açısından Önemi
5.Hafta *Geleneksel-Çağdaş Hemşirelik Tanımları ve Ölçütleri, Hemşirelikle İlgili Yasalar, Mesleki Kuruluşlar
6.Hafta *Hemşirelik Bakım Planı: Gelişimsel Süreç, Bakımı Alan ve Veren Açısından Yararları, Bakım Planı Modelleri
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Beden imgesi, Yalnızlık
9.Hafta *Empati- Sempati ve Sağlık/Hastalık İlişkisi, İletişim Yöntemleri ve Kişilerarası İlişkiler
10.Hafta *Stres Ve Stresle Baş Etme Yöntemleri, Homeostazis ve Adaptasyon Teorileri, Psikosomatik Sağlık Sorunları Kalite Kavramı ve Sağlık- Bakım- Yaşam Kalitesi Kavramları, Toplam Kalite Yönetimi
11.Hafta *Öfke, Kayıp Stres ve Stresle Baş Etme Yöntemleri, Homeostazis ve Adaptasyon Teorileri, Psikosomatik Sağlık Sorunları
12.Hafta *Kalite Kavramı ve Sağlık- Bakım- Yaşam Kalitesi Kavramları, Toplam Kalite Yönetimi Öfke, Kayıp
13.Hafta *Kanıt Kavramı, Kanıta Dayalı Hemşirelik Girişimleri, Etik ve Malpraktis
14.Hafta *Ekip çalışması-İnterdisipliner Multidisipliner Ekip Kavramları; Yönetim ve Liderlik/Motivasyon, Kişisel Gelişim ve Girişkenlik
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 18,00 18,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 100,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00