Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEYP109 SAĞLIK TANILAMASI-I 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders öğrencilere sağlık tanılamasına ilişkin kapsamlı teorik bilgi verme, objektif ve sübjektif veri toplama becerisi kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.
Dersin İçeriği : Sağlığın değerlendirilmesi, Sağlığın değerlendirilmesi ve kültürün rolü, öykü alma ve fiziksel muayene yöntemleri, yetişkin sağlık tanılaması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Weber J, Kelley J. (2010) Health assessment in nursing , Fourth edition, Wolters Kluwer Health/lipppincott Williams &Wilkins Fuller J., Ayers J.S. Health Assesment A Nursing Approach J.B. Lippincott Company. Philadelphia 1990 3.Brottmiller. (Ed.) (2002). Gulanick, Kloop, Galanes, Gradishar, Puzas. (2007) Nursing Care Plans, Nursing Diagnosis and Intervention. Mosby Year Book. United States of America. Karadakovan A, Eti Aslan F. (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru cevap, vaka analizi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Hemşirelik Esasları Anabilim Dalındaki Araştırma Görevlileri
Dersin Verilişi : Anlatım, soru cevap, vaka analizi

  • 1 Bireyin sağlığını değerlendirme yöntemlerini tanımlayabilme
  • 2 İnsan organizmasında sistemlerin normal yapı ve işlevlerini tanımlayabilme
  • 3 İnsan organizmasında sistemlerin normal dışı yapı bulguları tanıyabilme
  • 4 Sistematik olarak fiziksel inceleme yapabilme
  • 5 Sistematik olarak fiziksel inceleme ile elde ettiği bulguları yorumlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma ve ders içeriklerinin paylaşılması
2.Hafta *Veri toplama ve hemşirelik süreci ile ilişkisi ve önemi
3.Hafta *Sağlık öyküsü, objektif ve subjektif verilerin toplanması, kayıt etme yöntemleri, birey/aile ile görüşme yöntemi
4.Hafta *Sağlığı algılama, kültürel değerlendirme ve sağlık yönetiminin tanılaması
5.Hafta *Yaşam evrelerine göre gelişmelerin değerlendirmesi
6.Hafta *Fonksiyonel tanılama ve hemşirenin rolü
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Deri, saç ve tırnakların tanılanması
9.Hafta *Baş ve boyun tanılaması
10.Hafta *Ağız, farinks ve beslenme durumunun tanılanması
11.Hafta *Ağız, farinks ve beslenme durumunun tanılanması
12.Hafta *Toraks ve akciğerlerin tanılanması
13.Hafta *Karın tanılanması
14.Hafta *Anüs, rektum ve prostat tanılanması
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 18,00 18,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 86,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00