Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEYP106 HEMŞİRELİK BAKIMINDA SİSTEMATİK YAKLAŞIM 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlıklı ve hasta bireye bakım verirken, uygun hemşirelik bakımının sonuçlarının ve bireye özgü hemşirelik girişimlerinin belirlenip hemşirelik tanılarını kullanma ve yorumlama becerisi kazandırır.
Dersin İçeriği : Hemşirelik tanılarına genel bakış, taksonomi, Hemşirelik tanılarının tarihsel gelişimi, Gordon'un fonksiyonel sağlık örüntüleri ve NANDA, Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC) Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması (NOC), Hemşirelik Tanıları, Tanıların Tartışılması, Vaka sunumları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Audrey J. Berman and Shirlee Snyder (2011). Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing (9th Edition). <br />3. T. Heather Herdman (2012). Marion J., Sue M., Gloria M., Howard B., Meridean M., Elizabeth S (2006). NOC and NIC Linkages to NANDA-I and Clinical Conditions (2th Edition) Nursing Diagnoses Definitions and Classsification 2015-2017
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Hemşirelik Esasları Anabilim Dalındaki Araştırma Görevlileri
Dersin Verilişi : Anlatım, soru cevap, tartışma

  • 1 Hemşirelik tanılarını kavrayabilme
  • 2 Hemşirelik bakımını verirken uygun hemşirelik tanılarını kullanabilme
  • 3 Hemşirelik tanılarını sıralayabilme
  • 4 Hemşirelik süreci basamaklarını bilme ve sürece yönelik bakımı doğru olarak planlayabilme
  • 5 Tanıların tartışmasını yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma/ Dersin Tanıtımı/ Dersin İlke ve Hedeflerinin Paylaşılması
2.Hafta *Hemşirelik tanılarına genel bakış
3.Hafta *Hemşirelik tanılarının tarihsel gelişimi
4.Hafta *Hemşirelik tanı taksonomisi
5.Hafta *Gordon'un fonksiyonel sağlık örüntüleri ve NANDA
6.Hafta *Gordon'un fonksiyonel sağlık örüntüleri ve NANDA
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)
9.Hafta *Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması (NOC)
10.Hafta *Tanıların Tartışılması
11.Hafta *Vaka sunumları
12.Hafta *Vaka sunumları
13.Hafta *Vaka sunumları
14.Hafta *Vaka sunumları
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Vize 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Seminer 2 2,00 4,00
Toplam : 80,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00