Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEYP102 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKELER-I 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kendi alanında uygulama yaparken yetişkin bir hastanın fizyolojik ve psikolojik gereksinimleri doğrultusunda mevcut hemşirelik sorunlarını çözümlemeye yönelik ilkeler ve kavramlar analiz edilerek hemşirelik bakımını öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği : Sağlık ve hemşirelik, hemşirelik eğitiminin gelişimi, öğrenim ve öğretim süreci, öğretim yöntemleri ve Hemşirelik Esasları dersinde kullanılması, ilaç etkileşimleri, ilaç alerjileri, yaşlılıkta ve çocuklarda ilaç kullanımı, laboratuar örneği alma, uyku ve dinlenme, ağrı ve ağrı kontrolü, stres ve sağlık, anksiyete, bireysel baş etme stratejileri, tanısal işlemlerde hemşirenin sorumlulukları, patofizyolojik durumlarda hemşirelik girişimleri, hemşirelik süreci, sıcak soğuk uygulamalar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Audrey J. Berman and Shirlee Snyder (2011). Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing (9th Edition). Carol R. Taylor, Carol Lillis, Priscilla, RN LeMone and Pamela Lynn (2010). Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Geralyn Ochs (2009). Study Guide
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Hemşirelik Esasları Anabilim Dalındaki Araştırma Görevlileri
Dersin Verilişi : Anlatım, soru-cevap, tartışma

  • 1 Temel hemşirelik becerilerini profesyonel ilkeler doğrultusunda uygulayabilme
  • 2 Temel hemşirelik becerileri konusunda öğretim yapabilme
  • 3 İlaç uygulama ilkelerini, ilaç etkileşimlerini bilme ve doğru ilaç yönetimini gerçekleştirebilme
  • 4 Hemşirelik süreci basamaklarını bilme ve sürece yönelik bakımı doğru olarak planlayabilme
  • 5 Doğru hemşirelik tanılarını belirleyebilme ve tanıya yönelik hemşirelik girişimlerini uygulayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş - Sağlık ve Hemşirelik
2.Hafta *Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi
3.Hafta *Öğretim ve Öğrenme süreci
4.Hafta *Öğrenme yöntemleri ve hemşirelik esasları dersinde kullanımı
5.Hafta *İlaç etkileşimleri, ilaç alerjileri, çocuklarda ve yaşlılarda ilaç kullanımı
6.Hafta *Laboratuvar örnekleme
7.Hafta *Uyku ve Dinlenme
8.Hafta *Ağrı ve ağrı yönetimi
9.Hafta *Stres ve sağlık, aksiyete, bireysel baş etme yöntemleri
10.Hafta *Tanılamada hemşirenin sorumlulukları
11.Hafta *Hemşirelik girişimleri ve patofizyolojik durumlar
12.Hafta *Hemşirelik Süreci
13.Hafta *Sıcak ve soğuk uygulamalar
14.Hafta *tartışma
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Quiz Hazırlık : 10,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 12,00 24,00
Quiz Hazırlık 2 2,00 4,00
Seminer 2 2,00 4,00
Araştırma Sunumu 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00