Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 116 KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; yüksek lisans öğrencisine kardiyolojik hastalıkların risk faktörleri, patofizyolojisi, belirti-bulguları, tanılama ve tedavi yöntemleri ve bu hastalıklara ilişkin sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımı verebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; Kardiyolojik hastalıkların sınıflandırılması, fizyopatolojileri, hastalıklara ilişkin risk faktörleri, korunma, belirti ve bulguları, tanı yöntemleri, tedavi ve hemşirelik bakımları ile ilgili kavramlar, ilkeler, yöntemler ve uygulamalarından oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Karadakovan A, Eti Arslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2017) 3. Kozan Ö. Temel Kardiyoloji. Güneş Tıp Kitabevi (2011) 4. Demirtaş M. Güncel Doğrular İle EKG Yorumu. Adana Nobel Kitabevi (2006) 5. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 6. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Birinci Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Olgu sunumu
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin TOKEM
Dersin Verilişi : Sunum, Olgu sunumu

  • 1 Kardiyolojinin temel kavramlarını bilme
  • 2 Kardiyolojik hastalıkların oluşumu ile ilgili temel bilgileri bilme
  • 3 Kardiyolojik problemi olan hastaların bakım gereksinimlerini belirleyebilme, gereksinimleri doğrultusunda kaliteli bakım verebilme, verilen bakımın sonuçlarını değerlendirebilme
  • 4 Uygulanacak tanı ve tedavi girişimleriyle ilgili hastaya ve yakınlarına bilgi ve eğitim verebilme
  • 5 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kardiyoloji Hemşireliği Dersine Giriş, Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Dolaşım Sistemi Anatomi ve Fizyolojisi
3.Hafta *Akut Koroner Sendromlar: Ateroskleroz ve Angina Pektoris (AP)
4.Hafta *Akut Koroner Sendromlar: Miyokard İnfarktüsü ve Tedavi Seçenekleri
5.Hafta *Kalbin Fonksiyonel Bozuklukları: Hipertansiyon, Hipertansif Kriz
6.Hafta *Kalbin Fonksiyonel Bozuklukları: Miyopatiler, Akut Kalp Yetersizliği
7.Hafta *Kalbin Fonksiyonel Bozuklukları: Kronik Kalp Yetersizliği ve Nörohormonal Mekanizmalar
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Kalbin Enfeksiyon Hastalıkları: Endokardit, Miyokardit, Perikardit
10.Hafta *Doğru Elektrokardiyografi (EKG) Çekimi ve Temel EKG
11.Hafta *Ritim Bozuklukları: Ventriküler Aritmiler, Defibrilasyon
12.Hafta *Ritim Bozuklukları: Sinüzal Aritmiler, Atriyal Aritmiler, Kardiyoversiyon
13.Hafta *Ritim Bozuklukları: AV Bloklar, Kalp Pili Uygulamaları
14.Hafta *Periferik Damar Hastalıkları

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00