Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 115 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrencilere, onkolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımları hakkında derinlemesine bilgi kazandırmak ve farkındalıklarını arttırmak, onkoloji hemşireliğiyle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak, onkolojik hastalıklar ve hemşirelik bakımına ilişkin kanıt temelli uygulamaları hasta bakımına aktarabilmektir.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; kanserin tanımı, insidansı ve etiyolojisi, kanser önleme programları, kanserde sağlığı koruma davranışlarına ilişkin kuramlar ve modeller, kanserde tanı yöntemleri, kanser tedavisi (kemoterapi, radyoterapi, biyoterapi, alternatif tedavi, özel tedaviler, vb), kanserde semptom kontrolü ve yönetimi, kanserde palyatif destek, kanserli hasta ve aileye yaklaşım, etik ve yasal konular, rehabilitasyon, onkolojik durumlarda görülen acil tablolar, onkoloji alanında kanıta dayalı uygulamalardan oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Arslan. Dahili ve Cerrahi Hastalarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2014) 3. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 4. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları 5. Pollock R, Doroshow JH, Khayat D, Nakao A, O'Sullivan B. (2007). UICC Klinik Onkoloji. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu. Alp Ofset Matbaacılık, Ankara. 6. Aydıner A, Topuz E (2006). Onkoloji El Kitabı. Turgut Yayıncılık, İstanbul. 7. Vogel W, Wilson MA, Vogel M, Wendy H. (2004). Advanced Practice Oncology and Palliative Care Guidelines. Lippincott, Williams & Wilkins. Philadelphia,
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Birinci Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Olgu Sunumu
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
Dersin Verilişi : Sunum, Olgu Sunumu

  • 1 Onkoloji hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahip olma
  • 2 Kanser nedeniyle gelişen fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel değişikliklere ilişkin teorik ve kuramsal bilgiye sahip olma
  • 3 Onkoloji hemşireliğine ilişkin uzmanlık gerektiren semptom yönetimine bakıma ilişkin karmaşık süreçlere stratejik çözüm önerileri getirebilme ve sonuçları değerlendirebilme
  • 4 Onkoloji hemşireliğine ilişkin bilgi, beceri ve problem çözme yetenekleri ile kanserli hasta ve ailesinin bakım ve rehabilitasyonunda disiplinler arası çalışmalara katılma
  • 5 Kanserden korunmada toplum sağlığına duyarlı davranabilme ve erken tanı, tarama, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Onkoloji Hemşireliğine Giriş, Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Kanserin Tanımı, Tarihçesi, Ülkemizde ve Dünyada Epidemiyolojisi
3.Hafta *Karsinogenezis Kavramı ve Kanserin Sınıflandırılması
4.Hafta *Kanserde Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Hemşirenin Sorumlulukları
5.Hafta *Sık Görülen Kanserler
6.Hafta *Nadir Görülen Kanserler
7.Hafta *Solunum Sistemi Kanserleri
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Gastrointestinal Sistem Kanserleri
10.Hafta *Üriner Sistem Kanserleri
11.Hafta *Onkolojik Aciller ve Hemşirenin Sorumlulukları –I
12.Hafta *Onkolojik Aciller ve Hemşirenin Sorumlulukları -II
13.Hafta *Kanserli Hastada Semptom Yönetimi, Öz-Bakım ve Rehabilitasyon
14.Hafta *Kanserde Mevcut ve Güncel Tedavi Yöntemleri: Kemoterapi

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00