Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 114 KRONİK ÖLÜMCÜL HASTALIKLARDA PALYATİF BAKIM 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; yüksek lisans öğrencisine, kronik ölümcül hastalıklarda palyatif bakım kavramı ile ilgili derinlemesine bilgi verip, güncel gelişmeler doğrultusunda palyatif bakım alan hasta ve ailesinin hemşirelik süreci ve etik ilkeler doğrultusunda sık görülen semptomların değerlendirilmesi ve yaşam kalitesini yükseltecek bakımın sürdürülmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; palyatif bakım ile ilgili tanım, felsefe ve temel ilkeleri, palyatif bakımda hemşirenin rol ve sorumlulukları, yaşam sonu bakım, multidisipliner ekip, semptomların yönetimi, ölüm ve hemşirelik girişimleri, yas, kayıp ve değerlendirilmesi, yaşam sonu bakımı etkileyen faktörler ve karşılan etik sorunlar ve yaklaşımlar gibi konulardan oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Arslan. Dahili ve Cerrahi Hastalarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2014) 3. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 4. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları 5. Palliative care perspectives, Hallenbeck, James. Oxford University Press, 2003. 6. McGrawHill Education, 2004, http://site.ebrary.com/lib/deulibrary 7. Quality Care to the End of Life, Springer Publishing Company, 2005. 8. Payne, Sheila Seymour, Jane Ingleton, Christine , Palliative Care Nursing, Principles and Evidence for Practice. The McGraw Hill Companies 2. Edition. 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Birinci Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Olgu Sunumu
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin TOKEM
Dersin Verilişi : Sunum, Olgu Sunumu

  • 1 Palyatif bakımın amacını, ilkelerini, hemşirenin rol ve sorumlulukları açıklayabilme
  • 2 Kronik ölümcül hastalıkların fizyopatolojisini açıklayabilme
  • 3 Hasta ve ailenin rahatlığını sürdürecek hemşirelik bakımını kanıta dayalı bilgileri kullanarak planlayabilme ve yürütebilme
  • 4 Hasta ve ailesinin evde bakımını planlaması için gerekli teorik ve kavramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilme
  • 5 Hastanın yaşam sonu bakımını yürütebilme ve sorunlara etik ve yasal ilkeler doğrultusunda çözümler getirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kronik Ölümcül Hastalıklarda Palyatif Bakım Dersine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Palyatif Bakımın Amacı, Tanımı ve İlkeleri: Ülkemiz ve Dünya Örnekleriyle
3.Hafta *Palyatif Bakım Hemşiresinin Eğitimi, Rol ve Sorumlulukları
4.Hafta *Ölümcül Hastalıklarda Karşılaşılan Fiziksel Sorunlar ve Kanıta Dayalı Çözüm Önerileri -I
5.Hafta *Ölümcül Hastalarda Karşılaşılan Fiziksel Sorunlar ve Kanıta Dayalı Çözüm Önerileri -II
6.Hafta *Ölümcül Hastalarda Karşılaşılan Mental Sorunlar ve Kanıta Dayalı Çözüm Önerileri
7.Hafta *Ölümcül Hastalarda Karşılaşılan Ruhsal Sorunlar ve Kanıta Dayalı Çözüm Önerileri
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Ölümcül Hastalarda Karşılaşılan Sosyal Sorunlar ve Kanıta Dayalı Çözüm Önerileri
10.Hafta *Ölümcül Hastalarda Palyatif Bakım ve Yoğun Bakım İlişkisi
11.Hafta *Kronik Ölümcül Hastalıklarda Bakım Veren Yükü
12.Hafta *Palyatif Bakımda ve Ölümü Yaklaşan Hastada Yasal ve Etik Sorunlar
13.Hafta *İyi Ölüm ve Ölüm Haberi Verme
14.Hafta *Yas Süreci ve Ailenin Bakımında Hemşirenin Yaklaşımı

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00