Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 113 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; yüksek lisans öğrencisine, geriatri hemşireliği uygulama ve araştırmalarına rehber olacak yaşlı ve yaşlılıkla ilgili temel kavramlar, yaşlılık sürecinde ortaya çıkan normal ve normal dışı değişiklikler, hastalıklar ve ilişkili hemşirelik yaklaşımları hakkında derinlemesine bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; geriatri hemşireliğine genel bakış, ülkemizde ve dünyada yaşlı bireylerin demografik profilleri, ulusal sağlık politikaları ve yasal düzenlemeler, sağlıklı ve aktif yaşlanma, yaşlının, ailenin ve yaşlının sağlık durumunun, yaşadığı ortamın, çevresinin tanılanması, yaşlılarda fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik değişiklikler, yaşlılarda sürekli bakım, evde bakım, yaşlanma teorileri, yaşlılıkta kültürel etkiler, yaşlılıkta sağlığın korunması ve sürdürülmesi gibi konulardan oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Arslan. Dahili ve Cerrahi Hastalarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2014) 3. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 4. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları 5. Lueconette A,G. (2000). Gerontologic Nursing. Second Edit.Mosby St. Louis. 6. Mas R, Turan Işık A, Karan A, Beğer T, Akman Ş, Ünal T(ed). Geriatri I-II. Fersa Matbaacılık. Ankara. 2008. 7. Hagler, Medical Surgical Nursing. (Ed.) Sharon M Lewis, Margaret M Heitkamper, Shannon R Dırksen, Mosby company, Unites States of America, 2004.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Birinci Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Olgu Sunumu
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
Dersin Verilişi : Sunum, Olgu sunumu

  • 1 Türkiye’de ve Dünya’da yaşlı nüfus artışı ile ilgili gelişmeleri bilme
  • 2 Yaşlı bireylerde fizyolojik değişiklikleri tanıma
  • 3 Yaşlı bireylerde sık karşılaşılan sağlık sorunlarını açıklayabilme ve bakım uygulamalarına aktarabilme
  • 4 Aktif ve sağlıklı yaşlanma ilkelerini açıklayabilme
  • 5 Yaşlı bireylerin akılcı ve güvenli ilaç kullanımına dair ilkeleri bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Geriatri Hemşireliğine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Geriatri ve Gerontoloji Kavramı, Türkiye’de ve Dünya’da Yaşlılık Politikaları
3.Hafta *Yaşlı Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi (Birincil, İkincil ve Üçüncül korunma)
4.Hafta *Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma
5.Hafta *Yaşlı Bireylerde Fizyolojik Değişiklikler
6.Hafta *Yaşlı Bireylerde Sık Görülen Akut Sağlık Sorunları
7.Hafta *Yaşlı Bireylerde Sık Görülen Kronik Sağlık Sorunları
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Yaşlı Bireylerde Psikososyal Sorunlar
10.Hafta *Yaşlı Bireylerde İlaç Kullanımı
11.Hafta *Yaşlı Bireylerde Ağrı ve Ağrıya Yol Açan Sorunlar
12.Hafta *Geriatri Alanına Özgü Teknolojik Gelişmeler
13.Hafta *Yaşlı Bireylerde Etik ve Yasal Sorunlar
14.Hafta *Yaşlı Bireylerin İstismarı ve Hemşirelik Yaklaşımı

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00