Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 112 ACİL DAHİLİ HASTALIKLAR 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; yüksek lisans öğrencisine, acil dahili hastalıklar konusunda genel bilgi vermek, acil servislerde sıklıkla karşılan durumlar ve bunlara yönelik iç hastalıkları hemşireliğine yönelik yaklaşımlar konularında derinlemesine bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; acil hemşireliğinin dünyada ve ülkemizde gelişimi, rolleri, uygun çalışma koşulları, eğitimi, ideal acil servis çalışma ortamı ve ekibin rolleri, dahili hastalıklarda acil hemşirelik yaklaşımları, temel ve ileri kardiyak yaşam desteği, hasta ve ailesine yaklaşım, acil serviste hasta ve çalışan güvenliği konularından oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Arslan. Dahili ve Cerrahi Hastalarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2014) 3. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 4. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları 5. Sheehy's Emergency Nursing; Principles and Practice. sixth edition. Mosby. 2003, ENA. 6. Proehl, Jean A. Emergency Nursing Procedures. Third Edition. Saunders 2004 7. Smeltzer SC, Bare GB, Hinkle JL, Cheever KH. (Eds). Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing. 11th ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008 8. Kuğuoğlu S, Eti Aslan F, Olgun N. Acil Bakım. Ed: D. Şelimen, 3. Baskı, Yüce Yayım, İstanbul, 2004
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Birinci Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Olgu Sunumu
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin TOKEM
Dersin Verilişi : Sunum, Olgu Sunumu

  • 1 Acile gelen hastanın primer ve sekonder değerlendirmesini ve triaj ilkelerini bilme
  • 2 Hastalara yapılan tüm uygulama ve girişimlerde mesleki etik ilkelere bağlı kalarak hasta hakları konusunda duyarlı davranma
  • 3 Acil müdahalelerde ekip çalışmasının önemini kavrayabilme,
  • 4 Acil yaralanmalarda ve çevresel acil durumlarındaki gerekli acil müdahale ilkelerini tanımlayabilme,
  • 5 Kronik hastalıkların acil durumları (astım krizi, diabetik ketoasidoz, hipoglisemi vb) veya akut hastalıklarda (AMI, ARDS, Stroke vb.) kanıt temelli bireysel hemşirelik bakımının önemini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Acil Hastalıklara Giriş, Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Acil Müdahalelerde Ekip Çalışması ve İletişim,
3.Hafta *Acilde Yasal ve Etik Sorumluluklar
4.Hafta *Triaj Kavramı ve Hastanın Primer ve Sekonder Değerlendirilmesi
5.Hafta *Temel ve İleri Yaşam Desteği: Güncel Kılavuzlarla
6.Hafta *Hasta Nakli ve Acil Serviste Güvenli Çevrenin Oluşturulması
7.Hafta *Acil Serviste Adli Olguların Değerlendirmesi ve Kayıt Tutma Süreci
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Acil Durumlar
10.Hafta *Nörolojik Sisteme İlişkin Acil Durumlar
11.Hafta *Endokrin Sisteme İlişkin Acil Durumlar
12.Hafta *Solunum Sistemine İlişkin Acil Durumlar
13.Hafta *Gastrointestinal Sisteme İlişkin Acil Durumlar
14.Hafta *Onkolojik Acil Durumlar, Nefrolojik Aciller ve hemşirelik yönetimi

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00