Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 111 SAĞLIK TANILAMASI VE FİZİK MUAYENE 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; yüksek lisans öğrencisine sağlık tanılamasına ilişkin kapsamlı teorik bilgi vermek, insan organizmasında sistemlerin normal ve normal dışı bulgularını tanılamak ve objektif - subjektif veri toplama becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; veri toplama ve hemşirelik süreci ile ilişkisi/önemi, sağlık öyküsü alma ve görüşme yöntemleri, tanılama yöntemleri, sistemlerin tanılanması, yaşam evrelerine göre tanılamada hemşirenin sorumlulukları ve uygulamalarından oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Enç N. Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayene. Nobel Tıp Kitabevi (2015) 2. Görgülü RS. Hemşireler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri. İstanbul Tıp Kitabevi (2014) 3. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 4. Karadakovan A, Eti Arslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2017) 5. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 6. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Birinci Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Olgu Sunumu
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin TOKEM
Dersin Verilişi : Sunum, Olgu sunumu

  • 1 Sağlık tanılaması ve fizik muayene konusunda temel kavramları bilme
  • 2 Fiziksel muayene yöntemlerini bilme
  • 3 Sistemlere özgü tanılama yapmayı bilme
  • 4 Sistem tanılamalarında normal ve patolojik durumları bilme
  • 5 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sağlık Tanılaması ve Fizik Muayeneye Giriş, Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Fiziksel Tanılama Yöntemleri
3.Hafta *Sağlık Öyküsü Alma ve Genel Tanılama
4.Hafta *Baş Tanılama
5.Hafta *Boyun - Meme Tanılama
6.Hafta *Toraks ve Akciğerleri Tanılama
7.Hafta *Kardiyovasküler Tanılama
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Abdominal Tanılama
10.Hafta *Nörolojik Tanılama
11.Hafta *Üriner Sistem Organlarını Tanılama
12.Hafta *Genital Organları Tanılama
13.Hafta *Kas-İskelet Sistemi Tanılama
14.Hafta *Deri ve Eklerini Tanılama

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00