Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 110 HEMŞİRELİKTE FARMAKOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrencilere, ilaçların vücuttaki etkileri, yan etkileri, kontrendikasyonları hakkında beceri eğitim sahalarında ve mesleki yaşamlarında ilaçları uygulama ve kullanma bilgisi ile bireylere gerekli eğitimi verebilme becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; otonom ve santral sinir sistemine, kardiyovasküler sisteme, solunum sistemine, sindirim sistemine, üriner sisteme, endokrin sisteme yönelik kullanılan ilaçlardan ve hormonlardan, bu ilaçların etkileri, yan etkileri, kontrendikasyonlarından, ayrıca kemoterapötik ilaçlardan ve biyolojik ajanlardan oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Lehne RA. Pharmacology for Nursing Care. 8th Edition, Elsevier (2013) 2. Lippincott Farmakoloji. 3. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi (2009) 3. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 4. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Birinci Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Olgu Sunumu
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr. Yaemin TOKEM, Dr. Öğr.Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy URAN
Dersin Verilişi : Sunum, olgu sunumu

  • 1 Farmakolojinin temel kavramlarını bilme
  • 2 İlaçların etki ve yan etkilerini bilme
  • 3 İlaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimlerini bilme
  • 4 İlaç ve tedavisi hakkında hasta ve yakınına eğitim yapabilme
  • 5 İlaç uygulamalarında hemşirenin görev ve sorumluluklarını bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Farmakolojiye Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Farmasötik İlaç Şekilleri ve Uygulama Yolları, Farmakokinetik, Farmakodinamik
3.Hafta *Yan Etki, Advers Etki, İlaç-İlaç ve İlaç-Besin Etkileşimleri, Farmakovijilans
4.Hafta *Akılcı ve Etkin İlaç Kullanımı
5.Hafta *Kardiyovasküler Sistem İlaçları I
6.Hafta *Kardiyovasküler Sistem İlaçları II
7.Hafta *Solunum Sistemi İlaçları
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Üriner Sistem İlaçları, Elektrolit ve Sıvı Replasman Tedavisi
10.Hafta *Sinir Sistemi İlaçları: Otonom - Santral
11.Hafta *Sindirim Sistemi İlaçları
12.Hafta *Endokrin Sistemi İlaçları
13.Hafta *Kas-İskelet Sistemi İlaçları
14.Hafta *Kemoterapötik İlaçlar

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00