Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 108 DAHİLİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; yüksek lisans öğrencisine; yoğun bakım hemşireliği konusunda genel bilgi vermek, yoğun bakım ortamlarında sıklıkla karşılan durumlar ve bunlara yönelik hemşirelik yaklaşımları konularında kanıta dayalı ve derinlemesine bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; yoğun bakım hemşireliğinin gelişimi, rolleri, uygun çalışma koşulları, eğitimi, yoğun bakım hastası ve çeşitli bakım sorunları, özel yoğun bakım sorunları, yoğun bakımda kullanılan araç ve gereçler, ilaç kullanımı, yoğun bakımda hasta ve aileye yaklaşım, hasta güvenliği ve tüm bu konularda hemşirenin sorumlulukları gibi konulardan oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Arslan. Dahili ve Cerrahi Hastalarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2014) 3. Erwin R. Yoğun Bakımda Girişimler ve Teknikler. Çeviri 4. McCann J.A.S., Moreau D. Critical Care Nursing Made Incredibly Easy, 2nd edition, Lippincott Williams&Wilkins (2008) 5. All material printed and printed at the IKCU Library 6. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, etc. databases
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Birinci öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : kanıt temelli uygulama örnekleri sunma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Elif ÜNSAL AVDAL
Dersin Verilişi : Sunum, video

  • 1 1 Yoğun bakım hemşiresinin görev ve sorumluluklarını bilme
  • 2 2 Yoğun bakıma ilişkin temel kavramları, araç ve gereçleri tanıma
  • 3 3 Yoğun bakım ortamında sık karşılaşılan durumları bilme ve yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme
  • 4 4 Koma ve mental durum değişikliği sebeplerini tanıyabilme ve uygun bakımı yapabilme
  • 5 5 Özel durumlar (şok, solunum yetmezliği, entübasyon, kardiyak problemler vb) hakkında yeterli bilgiye sahip olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dahili Yoğun Bakım Hemşireliği Dersine Giriş ve Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Dahili Yoğun Bakım Hemşireliğinin Gelişimi, Çalışma Koşulları, Eğitimi ve Rolleri
3.Hafta *Dahili Yoğun Bakımda Sık Kullanılan Araç ve Gereçler
4.Hafta *Dahili Yoğun Bakımda Akut ve Acil Bakım Sorunları: Olgu Örnekleriyle
5.Hafta *Dahili Yoğun Bakımda Kronik Bakım Sorunları -I: Olgu Örnekleriyle
6.Hafta *Dahili Yoğun Bakımda Kronik Bakım Sorunları -II: Olgu Örnekleriyle
7.Hafta *Özel Yoğun Bakım Sorunları: Olgu Örnekleriyle
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Kardiyak Monitörizasyon ve EKG Analizi
10.Hafta *Yoğun Bakımda Farmakoloji: Yaygın Kullanılan İlaçlar
11.Hafta *Yoğun Bakımda Farmakoloji: Acil İlaçlar
12.Hafta *Yoğun Bakımda Farmakoloji: Analjezi ve Sedasyon
13.Hafta *Dahili Yoğun Bakımda Hasta Güvenliği: Enfeksiyon, Travma, Malpraktis
14.Hafta *Dahili Yoğun Bakım Hastası ve Aileye Yaklaşım

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00