Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 105 HEMŞİRELİKTE TEMEL ARAŞTIRMA 4,00 0,00 0,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bilginin gelişimi ve hemşirelik alanı ile ilgili sorunların çözümü için öğrenciye hemşirelikte araştırmanın önemini kavratma ve farkındalık geliştirmek üzere; bilimsel araştırma süreci adımlarını (sorun belirleme, alan yazına ulaşma, planlama, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama, rapor yazma, yayınlama ve araştırma kullanma) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma desenlerini gözden geçirmek üzere öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği; hemşirelik disiplini ve araştırma, araştırmada temel terimler ve süreç adımlarına bakış, literatür tarama, araştırma konu seçimindeki önceliklerin belirlenmesi, araştırma ve etik, araştırmaların temel özellikleri, araştırmaların sınıflandırılması ve araştırma tasarımları, araştırmada evren ve örneklem, veri toplama yöntem ve araçları, verilerin analizi, araştırmanın zamanlanması, bulgular ve yorumlanması konularından oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 2. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Birinci öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Araştırma kitaplarından yararlanma, makale okuma tartışma, yorumlama
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Doç. Dr. Ferhan Elmalı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Medine YILMAZ
Dersin Verilişi : Sunum

  • 1 1 Araştırmada temel terimler ve süreçlerini bilme
  • 2 2 Literatür tarayabilme ve araştırma konusu seçebilme
  • 3 3 Araştırmada evren ve örneklem seçimini yapabilme
  • 4 4 Veri toplama yöntem ve araçlarını uygulamaya aktarma
  • 5 5 Verilerin analizini yapabilme ve yorumlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hemşirelikte Temel Araştırma Dersine Giriş
2.Hafta *Araştırmada Temel Terimler
3.Hafta *Araştırma Süreçleri
4.Hafta *Araştırma ve Etik
5.Hafta *Literatür Tarama, Veri Tabanlarının İrdelenmesi
6.Hafta *Araştırma Konu Seçimindeki Önceliklerin Belirlenmesi
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Araştırmaların Temel Özellikleri, Sınıflandırılması ve Tasarımları
9.Hafta *Araştırmada Evren ve Örneklem, Araştırmanın Zamanlanması
10.Hafta *Veri Toplama Yöntem ve Araçları
11.Hafta *Verilerin Analizi
12.Hafta *Bulgular ve Yorumlama
13.Hafta *Örnek Araştırma Makalesi Planlama
14.Hafta *Örnek Araştırma Makalesi Analizi
15.Hafta *Örnek Araştırma Makalesi Bulguları ve Yorumlaması
16.Hafta *FİNAL SINAVI

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ödev 3 10,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 28,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 1 32,00 32,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00