Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 103 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I 0,00 4,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; iç hastalıkları hemşireliği alanında (acil, kronik ve yoğun bakımda) bireylerin gereksinimleri ve hastalık özelliklerine uygun hemşirelik sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin yanı sıra, edinilen teorik bilgiler doğrultusunda denetim altında hasta ve öğrenci eğitimi deneyimi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği; akut ve kronik sağlık problemi olan yetişkin hastalarda hemşireliğin tüm fonksiyonlarını kullanarak bakım sağlama, ekibin etkin üyesi olma, klinik uygulamalarda stres yaratan durumlarla baş edebilme, klinik uygulamayı kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme, planlı bakımın hastaya sunulması ve öğrencilerle uygulanması, hastanın yanı sıra klinik uygulamalarda öğrencinin izlenmesi, klinik eğitimin felsefesi, klinik eğitim modelleri, klinik uygulama alanının eğitim ortamı olarak etkin kullanılması, klinik eğitim ve öğretim süreci, klinik öğrenme aktivite çeşitleri, vaka yöntemi, interaktif yöntemlerle klinik tartışmaların yönetilmesi, yazılı ödevler, kinik öğretim ödevi hazırlanması ve profesyonel davranışın öğrenciye kazandırılması için gerekli uygulama aktivitelerinden oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Arslan. Dahili ve Cerrahi Hastalarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2014) 3. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 4. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Klinik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Kanıta dayalı olgu örneklerini kavram haritası ile sunma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin TOKEM Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
Dersin Verilişi : Birinci Öğretim-Klinik Uygulama

  • 1 1 Erişkinlerde görülen akut ve kronik sağlık problemleri konusunda uygulama yapabilme
  • 2 2 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre sistemlere özgü dahili hastalıklar konusunda hemşirelik süreci hazırlama, sunma ve değerlendirebilme
  • 3 3 Hastalıkların acil, kronik ve yoğun bakım izlemini yapabilme
  • 4 4 Kanıta dayalı uygulamalarla bütünleştirdiği kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilme
  • 5 5 Klinik uygulama alanının eğitim ortamı olarak etkin kullanılmasını ve klinik eğitim ve öğretim sürecinin planlanmasını sağlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Klinik Uygulama
2.Hafta *Klinik Uygulama
3.Hafta *Klinik Uygulama
4.Hafta *Klinik Uygulama
5.Hafta *Klinik Uygulama
6.Hafta *Klinik Uygulama
7.Hafta *ARA SINAV-(kanıta dayalı kavram haritalı olgu sunumu-I)
8.Hafta *Klinik Uygulama
9.Hafta *Klinik Uygulama
10.Hafta *Klinik Uygulama
11.Hafta *Klinik Uygulama
12.Hafta *Klinik Uygulama
13.Hafta *Klinik Uygulama
14.Hafta *Klinik Uygulama
15.Hafta *Klinik Uygulama
16.Hafta *FİNAL ( kanıta dayalı kavram haritalı olgu sunumu-II)

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 6,00 12,00
Final 14 4,00 56,00
Ödev 2 2,00 4,00
Ara Sınav Hazırlık 2 15,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 117,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00