Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 101 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; erişkinlerde görülen akut ve kronik sağlık problemleri konusunda uzmanlık düzeyinde bilgilerini derinleştirerek, birincil, ikincil ve üçüncül düzeyde bakım vermeyi öğrenmek, kanıta dayalı uygulamalarla bütünleştirdiği kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarma ve hastaya bilimsel ve holistik yaklaşma yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği; sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesizlikleri, şok, ağrı, genetik hemşireliği, yaşlılık, onkoloji hemşireliği, immun sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve bu sistemlere ilişkin acil, kronik ve yoğun bakım izlemleri ile hasta merkezli bakım ve eğitim ilkelerini de içeren bütüncül hemşirelik bakımından ve bu bakımı kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme becerisinden oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Sezen A, Temiz G, Yoğun Bakım Hemşireliği, Nobel Tıp (2015) 3. Akyol A, Yoğun Bakım Hemşireliği (2017) 5. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 6. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Birinci öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Olgularla kanıt temelli sunum yapma
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy Uran
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin TOKEM Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
Dersin Verilişi : Sunum hazırlama, video gösterimi, olgularla sunum, kanıt temelli uygulama örnekleri

  • 1 1 Erişkinlerde görülen akut ve kronik sağlık problemleri konusunda temel kavramlarını bilme
  • 2 2 Sistemlere özgü dahili hastalıkları bilme
  • 3 3 Hastalıkların acil, kronik ve yoğun bakım izlemini açıklayabilme
  • 4 4 Kanıta dayalı uygulamalarla bütünleştirdiği kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarma
  • 5 5 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İç Hastalıkları Hemşireliğine Giriş, Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Ağrı, Stres ve Diğer Temel Kavramlar
3.Hafta *Sıvı - Elektrolit ve Asit - Baz Dengesizlikleri
4.Hafta *Şok ve Hemşirelik Yönetimi
5.Hafta *Yaşlılık ve Yaşlılığa İlişkin Değişimler
6.Hafta *Sağlık Tanılaması ve Fizik Muayene
7.Hafta *Genetik Hemşireliği
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarının Acil, Kronik ve Yoğun Bakım İzlemi
10.Hafta *Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarının Acil, Kronik ve Yoğun Bakım İzlemi
11.Hafta *EKG Yorumlama
12.Hafta *Solunum Sistemi Hastalıklarının Acil, Kronik ve Yoğun Bakım İzlemi
13.Hafta *Solunum Sistemi Hastalıklarının Acil, Kronik ve Yoğun Bakım İzlemi
14.Hafta *Onkolojik Hastalıklar -I
15.Hafta *Onkolojik Hastalıklar -II
16.Hafta *FİNAL

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ödev 2 20,00 40,00
Ara Sınav Hazırlık 1 35,00 35,00
Final Sınavı Hazırlık 1 45,00 45,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00