Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ÇSH 102 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2 4,00 4,00 0,00 6,00 9,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, hasta çocuk ve ailesine yaklaşımda temel hemşirelik bilgilerini ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğinde; Hastalık ve Hastaneye Yatışın Çocuk ve Aile Üzerindeki Etkileri, Kronik Hastalığı Olan Çocuk ve Aile, Çocuklarda Sıvı Elektrolit Yönetimi, İlaç Yönetimi ve Sistemlere İlişkin Hastalıkları Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım konuları ile Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Ailesine yaklaşım konuları yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği, 1. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013.<br />2.Hockenberry MJ, Wilson D (Ed.) Wong’s essentials of pediatric nursing. St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby , 2013 : 9th ed.<br />3.Potts, NL, Mandleco BL. (2002). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. Delmar. USA <br />4.Behrman RE, Kliegmen RB. (2003). Nelson Essentials of Pediatrics. Tuzcu. M.(Türkçe Çeviri). Second Edition. Nobel Tıp KitabevleriLtd.Şti.&Yüce Yayınları A.Ş. İstanbul. <br />5.Cura A (ed) (2001). Pediatrik Propedötik Fizik Bakı ve Semptom Bilgisi. EÇV yayınları No:10, İzmir. <br />6.Dudersdat K. Çocuklarda fizik muayene resimli el kitabı. Çeviri Ed: M Yurdakök. İstanbul: Veri Medikal Yayıncılık; 2008.pp.18-21.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme, klinik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme, klinik uygulama

  • 1 Çocukluk döneminde görülen hastalıkları bilme
  • 2 Hastalığın çocuk ve ailesi üzerine etkilerini açıklayabilme
  • 3 Hasta çocuk ve ailesine yaklaşım ilkelerini açıklayabilme
  • 4 Hasta çocuğun bakımını yürütebilecek klinik temel hemşirelik bilgi ve becerisini kazanma
  • 5 Çocuklarda ilaç yönetiminin ilkelerini bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Akut-Kronik Hastalık ve Hastaneye Yatmanın Çocuk ve Aile Üzerine Etkileri
2.Hafta *Pediatride Sıvı ve Elektronit Dengesi Yönetimi
3.Hafta *İlaç Yönetimi
4.Hafta *Nörolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
5.Hafta *Nörolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
6.Hafta *Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
7.Hafta *Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
8.Hafta *Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
9.Hafta *Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
10.Hafta *Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
11.Hafta *Beslenme ve Metabolik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
12.Hafta *Onkolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
13.Hafta *Hematolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
14.Hafta *Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 4,00 4,00
Ödev 3 20,00 60,00
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 158,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 9,00