Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
KFZ627 SİNİR HÜCRESİ VE İYON KANALLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı sinir hücresindeki iyon kanallarını ve membranın elektriksel potansiyelinin temelini işlemektir
Dersin İçeriği : Bu ders iyon kanalları ve membranın elektriksel potansiyelinin temellerini içerir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : guyton-tıbbi fizyoloji
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : teorik ve pratik dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Eser Öz Oyar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : teorik

  • 1 Hücre içi ve hücre dışı sıvısının iyonik özellikleri ve iyonların dağılımını açıklayabilir
  • 2 İyon kanallarını tanımlayabilir
  • 3 Nernst denklemini yorumlayabilir
  • 4 Gibbs Donnan dengesini açıklayabilir
  • 5 Diffüzyon prensiplerini açıklayabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hücre içi ve hücre dışı sıvısının iyonik özellikleri ve iyonların dağılımı
2.Hafta *Hücrenin dinlenim potansiyeli
3.Hafta *Nernst denkleminin yorumlanması
4.Hafta *İyon kanallarının ve pompaların tanıtılması
5.Hafta *İyon kanalların çalışma prensipleri
6.Hafta *EPSP ve IPSP’ler
7.Hafta *sinir ve kasta aksiyon potansiyeli
8.Hafta *aksiyon potansiyelinin ilerlemesi
9.Hafta *Gibbs Donnan dengesi
10.Hafta *makale inceleme
11.Hafta *diffüzyon
12.Hafta *makale inceleme
13.Hafta *makale inceleme
*makale inceleme
14.Hafta *makale inceleme
15.Hafta *makale inceleme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 4,00 4,00
Final 1 5,00 5,00
Derse Katılım 15 6,00 90,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 30 3,00 90,00
Toplam : 189,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00