Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
KFZ625 HORMONAL SİSTEMİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ 3,00 2,00 0,00 4,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı hormonal sistemin moleküler aracılarının ve İkincil Habercilerin anlatılmasıdır
Dersin İçeriği : Bu ders hormonları, reseptörlerini ve ikincil habercileri içerir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : guyton-tıbbi fizyoloji
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : teorik ve pratik dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Eser Öz Oyar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : teorik

  • 1 hormonların etki mekanizmalarını kavrayabilmeli
  • 2 G proteinlerinin çalışma mekanizmasını kavrayabilmeli
  • 3 ikincil habercileri sayabilmeli
  • 4 araşidonik asit ve metabolitlerinin işlevlerini kavrayabilmeli
  • 5 Kalsiyumun sinyal iletimindeki rolünü kavrayabilmeli

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *G proteini ve G proteini ile eşleştirilmiş reseptörlerin yapı ve fonksiyonu
2.Hafta *G proteini ve G proteini ile eşleştirilmiş reseptörlerin yapı ve fonksiyonu
3.Hafta *G proteini ve G proteini ile eşleştirilmiş reseptörlerin yapı ve fonksiyonu
4.Hafta *Hücre içi sinyal molekülleri ve etki mekanizmaları
5.Hafta *Hücre içi sinyal molekülleri ve etki mekanizmaları
6.Hafta *Araşidonik asit ve metabolitlerinin sinyal iletimindeki rolü
7.Hafta *Araşidonik asit ve metabolitlerinin sinyal iletimindeki rolü
*Prostaglandinler; Lökotrienler; Prostasiklinler
8.Hafta *Inozitol lipidlerin sinyal iletimindeki rolü;
9.Hafta *Kalsiyumun sinyal iletimindeki rolü
10.Hafta *Kalsiyumun sinyal iletimindeki rolü
11.Hafta *NO ve CO’un sinyal iletimindeki rolü
12.Hafta *Büyüme faktörleri ve tirozin kinaz reseptörleri; serin-threonin kinaz reseptörlerinin ve Siklik nükleotidlerin rolleri
*hormonal sistemler ve etkileri
13.Hafta *makale inceleme
*Büyüme faktörleri ve tirozin kinaz reseptörleri; serin-threonin kinaz reseptörlerinin ve Siklik nükleotidlerin rolleri
*hormonal sistemler ve etkileri
14.Hafta *makale inceleme
*hormonal sistemler ve etkileri
15.Hafta *makale inceleme
*hormonal sistemler ve etkileri

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 4,00 4,00
Ödev 2 10,00 20,00
Final 1 5,00 5,00
Derse Katılım 15 6,00 90,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 30 3,00 90,00
Ev Ödevi 15 2,00 30,00
Toplam : 239,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00