Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR603 UZMANLIK ALAN DERSİ-3 4,00 0,00 0,00 4,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere; bilimsellik, etik ve çalışma disiplininin, tez konuları ile ilgili güncel literatür, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği : Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konuların tartışılması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Güncel literatür taraması
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri :   
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Derya Özer Kaya
Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Günay Uçurum
Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tez konusu ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabilme becerisi edinir.
  • 2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tez konusu ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme becerisi edinir.
  • 3 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tez konusu ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi edinir.
  • 4 Bilgiye gereksinim duyma, bilgiyi toplama ve topladığı bilgiyi sentezleyebilme yetisi kazanır.
  • 5 Uzmanlık alanı konusunda edindiği bilgileri kullanabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
2.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
3.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
4.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
5.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
6.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
7.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
8.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
9.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
10.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
11.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
12.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
13.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
14.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
15.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
16.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular

  • 1 Proje : 60,000
  • 2 Seminer : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 6,00 84,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Toplam : 98,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00