Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR534 BİYOİSTATİSTİK 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, sağlık alanındaki çalışmalarda kullanılan istatiksel analizlerin yapılması ve yorumlanması hakkında temel bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Temel istatistiksel kavramlar, sağlık alanında araştırma planlama ve epidemiyolojik kavramlar, veri özellikleri, örnek büyüklüğü, istatistiksel analiz seçimi, SPSS temel özelliklerinin kullanımı, bağımsız gruplarda karşılaştırma, bağımlı grubun karşılaştırılması, Ki kare testi, McNemar ve Kappa testi, korelasyon analizi, regresyon analizi, varyans analizi, istatistiksel yöntemlerin ve verilerin makalede sunumu.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Murat Hayran, Mutlu Hayran. Sağlık Araştırmaları için Temel İstatistik. Ankara: Omega Araştırma. 2011
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım ve tartışma

  • 1 Temel istatistiksel kavramları tanımlar
  • 2 Sağlık alanında araştırma planlama ve epidemiyolojik kavramları tanımlar
  • 3 Veri özellikleri, örnek büyüklüğü ve istatistiksel analiz seçimi hakkında bilgi edinir
  • 4 SPSS temel özelliklerinin kullanımı hakkında beceri edinir
  • 5 Farklı istatistiksel yöntemlerin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması hakkında bilgi edinir
  • 6 İstatistiksel yöntemlerin ve sonuçların makalede nasıl sunulması gerektiği hakkında bilgi edinir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İstatistiğe giriş
2.Hafta *İstatistiğe giriş
3.Hafta *Sağlık alanında araştırma planlama ve epidemiyolojik kavramlar
4.Hafta *Sağlık alanında araştırma planlama ve epidemiyolojik kavramlar
5.Hafta *Verilerle ilgili özellikler
6.Hafta *Örnek büyüklüğü
7.Hafta *İstatistiksel analiz seçimi
8.Hafta *SPSS temel özelliklerinin kullanımı
9.Hafta *Bağımsız gruplar t testi, Mann-Whitney U testi
10.Hafta *Bağımlı grupta t testi, Wilcoxon testi
11.Hafta *Ki kare testi, McNemar ve Kappa testi
12.Hafta *Korelasyon analizleri
13.Hafta *Regresyon analizi
14.Hafta *Varyans analizi

  • 1 Final : 50,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Araştırma Sunumu : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Teorik Ders Anlatım 15 2,00 30,00
Tartışmalı Ders 5 2,00 10,00
Araştırma Sunumu 5 1,00 5,00
Toplam : 157,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00