Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR524 YOĞUN BAKIMDA VE KARDİYOPULMONER CERRAHİDE FİZYOTERAPİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yoğun bakımda kullanılan fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları konularını kapsamlı olarak incelemektir.
Dersin İçeriği : Yoğun bakım hastalarında değerlendirme yöntemleri, yaşam destek ekipmanlarının klinik izlem ve değerlendirmede kullanımı, mekanik ventilasyon, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, klinik karar verme.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. MacKenzie CF, Imle PC, Ciesla N. Chest Physiotherapy in Intensive Care Unit. Philadelphia: Willliams&Wilkins; 1989. 2. Pryor JA, Prasad AS. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac problems: Adults and Paediatrics. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2008. 3. DeTurk W, Cahalin L. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy. An Evidence-Based Approach. 2nd ed. United States: McGraw-Hill Medical; 2010. 4. Mehmet Uzun, Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon, İstanbul Tıp Kitapevi, 2014 5. Smith M, Ball V. Cardiovascular/Respiratory Physiotherapy. London: Mosby; 1998. 6. ACSM's Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities. 2nd ed. United States: Human Kinetics; 2003. 7.Frownfelter D, Dean E. Cardiovascular and pulmonary physical therapy: Evidence to practice. 5th ed. United States: Mosby; 2012. 8.Porter S. Tidy's Physiotherapy. 14th ed. China: Churchill Livingstone; 2008. 9.Harden B, Cross J, Broad MA, Quint M, Ritson P, Thomas S. Respiratory Physiotherapy: An On-Call Survival Guide. 2nd ed. China: Churchill Livingstone; 2009. 10. Mehmet Uzun, Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon, İstanbul Tıp Kitapevi, 2014 11. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi e- kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, interaktif oturumlar

  • 1 Yoğun bakımda yatan hastanın vücut sistemlerinin uygun şekilde değerlendirilmesi, elde edilen bulguları yorumlar.
  • 2 Yoğun bakımda hasta seçimi ve değerlendirme yöntemlerini tanımlar.
  • 3 Sorunlara uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının planlanması, klinik karar verme ve uygulama konularını kavrar.
  • 4 Kardiyak ve toraks cerrahisi geçiren hastalarda, preoperatif ve postoperatif değerlendirme yapar.
  • 5 Kardiyak ve toraks cerrahisi geçiren hastalarda, preoperatif ve postoperatif fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları konusunda bilgi ve beceri kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği hakkında bilgi
2.Hafta *Yoğun bakımda hasta izlemi ve değerlendirme yöntemleri
3.Hafta *Yoğun bakım hastasının vücut sistemlerinin gözden geçirilmesi
4.Hafta *Akciğer volümünü arttırmaya yönelik teknikler
5.Hafta *Sekresyonların atılmasına yönelik teknikler, nemlendirme ve aspirasyon
6.Hafta *Yoğun bakımda hasta mobilizasyonu ve egzersiz
7.Hafta *Mekanik ventilasyonda olan hastaya yaklaşım ve mekanik ventilasyondan ayrılma
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Kardiyak ve torakal cerrahi komplikasyonları
10.Hafta *Kardiyak cerrahide preoperatif değerlendirme ve fizyoterapi
11.Hafta *Kardiyak cerrahide postoperatif değerlendirme ve fizyoterapi
12.Hafta *Kardiyak cerrahi geçiren hastalarda egzersiz eğitimi ve ev programının düzenlenmesi
13.Hafta *Toraks cerrahisinde preoperatif değerlendirme ve fizyoterapi
14.Hafta *Toraks cerrahisinde postoperatif değerlendirme ve fizyoterapi
15.Hafta *Toraks cerrahisi geçiren hastalarda egzersiz eğitimi ve ev programının düzenlenmesi
16.Hafta *Dönem sonu sınavı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Seminer : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Seminer 12 4,00 48,00
Proje 12 2,00 24,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 5 2,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 5 2,00 10,00
Final 1 1,00 1,00
Vize 1 1,00 1,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00