Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR522 PALYATİF BAKIMDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Palyatif bakım sürecinde palyatik bakım gereken hasta ve ailesinde fiziksel, psikiyatrik, manevi, sosyal, ve ekonomik sorunların tanımlanması, bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme yöntemlerinin uygulanması, palyatif bakımda fizyoterapi planlanması ve kanıta dayalı uygulamalar, klinik karar verme, palyatif bakımın ülkemiz ve dünyadaki durumu gibi konularını tartışmaktır.
Dersin İçeriği : Palyatif bakımın temel kavram ve ilkeleri, Türkiye ve Dünyada palyatif bakım, palyatif bakımda fizyoterapi ve fizyoterapistin rolü, palyatif bakımda semptom yönetimi, yas dönemiyle baş etme yöntemleri, erişkin ve pediatrik hastada palyatif bakım.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Physical Therapy in Palliative Care: From Symptom Control to Quality of Life: A Critical Review. Indian J Palliat Care. 2010 Sep-Dec; 16(3): 138 146.<br />2. CME Resource/NetCE, Lori Alexander :Palliative Care and Pain Management at the End of Life,2012<br />3. Linda Verede Seaman :Symptom Management Algorithms: A Handbook for Palliative Care, 2008<br />4. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi e- kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, interaktif oturumlar

  • 1 Palyatif bakımın temel kavram ve ilkelerini tanımlar
  • 2 Palyatif bakımda ekip çalışmasınının önemini kavrar.
  • 3 Palyatif bakımda semptom değerlendirmede kanıta dayalı uygulamalar eşiğinde bilgi ve becerisi artar.
  • 4 Palyatif bakımda tedavi aşamasında kanıta dayalı uygulamalar eşiğinde bilgi ve becerisi artar.
  • 5 Ülkemiz ve dünyadaki palyatif bakım uygulamalarını karşılaştırarak yorumlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği hakkında bilgi
2.Hafta *Palyatif Bakımda Temel Kavram ve İlkeler
3.Hafta *Türkiye ve Dünyada Palyatif Bakım
4.Hafta *Palyatif Bakımda ekibinde fizyoterapinin rolü
5.Hafta *Palyatif Bakımda fizyoterapinin endikasyonları ve kontrendikasyonları
6.Hafta *Palyatif Bakımda Semptom tedavisi: Ağrı
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Palyatif Bakımda Semptom tedavisi: Dispne
9.Hafta *Palyatif Bakımda Semptom tedavisi: Yorgunluk
10.Hafta *Palyatif Bakımda Semptom tedavisi: Psikolojik problemler
11.Hafta *Organ Yetmezliği ve palyatif Bakım
12.Hafta *Kanser ve palyatif bakım
13.Hafta *Erişkin hastalarda palyatif bakım
14.Hafta *Pediatrik hastalarda palyatif bakım
15.Hafta *Dönem sonu sınavına hazırlık
16.Hafta *Dönem sonu sınavı

  • 1 Seminer : 20,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Seminer 12 4,00 48,00
Proje 12 2,00 24,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Final 1 1,00 1,00
Vize 1 1,00 1,00
Ara Sınav Hazırlık 5 2,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 5 2,00 10,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00