Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR518 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON UYGULAMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında toplumun değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uyum gösterebilme; bu alanda klinik ve bilimsel değerlendirme yaklaşımlarını kavrayarak, araştırma planlayabilme becerilerini kazandırmaktır
Dersin İçeriği : Kardiyak rehabilitasyonda risk faktör yönetimi, erken ve geç dönem uygulamalar, egzersiz testleri, solunum hastalarında semptomatik yaklaşım, yaşam kalitesinin geliştirilmesi, kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında kanıta dayalı uygulamalar tartışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Hillegas EA, Sadowsky HS. Essentials Physical Therapy. 2nd ed.Philadelphia: WB Saunders Company;2001 2. Hough A., Physiotherapy in Respiratory Care: An Evidence Base Approach to Respiratory and Cardiac Management .Cheltenham: Stanley Thornes Publishers;2001 3. Frownfelter D, Dean E. Cardiovascular and pulmonary physical therapy: Evidence to practice. 5th ed. United States: Mosby; 2012. 4. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi e- kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, interaktif oturumlar

  • 1 Kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon uygulamalarının genel bilgisini aktarır.
  • 2 Kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon uygulamaların organizasyonunu tanımlar
  • 3 Kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon uygulamalarının komponentlerini tanımlar
  • 4 Kardiyopulmoner rehabilitasyonda risk faktör yönetimini kavrar
  • 5 Kardiyak ya da pulmoner sistem hastalığı olanlarda klinik karar vermeyi ayırt eder

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği hakkında bilgi
2.Hafta *Kardiyak rehabilitasyonun tanımı, organizasyonu ve komponentleri
3.Hafta *Risk faktörleri yönetimi
4.Hafta *Erken dönem kardiyak rehabilitasyon uygulamaları
5.Hafta *Geç dönem kardiyak rehabilitasyon uygulamaları
6.Hafta *Akut ve Kronik kardiyak problemi olan hastalarda klinik karar verme ve olgu çalışmaları
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, organizasyonu ve komponentleri
9.Hafta *Solunum kontrolu ve solunum egzersizleri
10.Hafta *Solunum hastalarında hava yolu temizleme teknikleri
11.Hafta *Solunum problemlerinde solunum ve periferal kas egzersiz eğitimi
12.Hafta *Solunum problemlerinde aerobik egzersiz eğitimi
13.Hafta *Solunum hastalarında evde rehabilitasyon
14.Hafta *Akut ve kronik solunum problemi olan hastalarda klinik karar verme ve olgu çalışmaları
15.Hafta *Dönem sonu sınavına hazırlık
16.Hafta *Dönem sonu sınavı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Seminer : 20,000
  • 3 Proje : 10,000
  • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Final 1 1,00 1,00
Vize 1 1,00 1,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 5 2,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 5 2,00 10,00
Proje 12 2,00 24,00
Seminer 12 4,00 48,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00