Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR508 UZMANLIK ALAN DERSİ-2 4,00 0,00 0,00 4,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplinin, tez konuları ile ilgili güncel literatür, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği : Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konuların tartışılması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Güncel literatür taraması
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri :
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bayraktar
Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :
Dersin Verilişi :

  • 1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tez konusu ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabilme becerisi edinir.
  • 2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tez konusu ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme becerisi edinir.
  • 3 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tez konusu ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi edinir.
  • 4 Bilgiye gereksinim duyma, bilgiyi toplama ve topladığı bilgiyi sentezleyebilme yetisi kazanır.
  • 5 Uzmanlık alanı konusunda edindiği bilgileri kullanabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
2.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
3.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
4.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
5.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
6.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
7.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
8.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
9.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
10.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
11.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
12.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
13.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
14.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
15.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular
16.Hafta *Öğrencinin tez danışma ile birlikte belirleyeceği konular

  • 1 Proje : 60,000
  • 2 Seminer : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 6,00 84,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Toplam : 98,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00