Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR506 SEMİNER 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez ya da bir çalışma ile ilgili literatür taranması, planlanması, verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel yöntemlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları danışmanı rehberliğinde yapar.
Dersin İçeriği : Tez ya da çalışma ile ilgili literatür taranması, çalışmanın planlanması, verilerin analizi, sunum yeteneğinin geliştirilmesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Çalışma ile ilgili güncel literatür
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Kaynak Tarama, İnteraktif sunumlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bayraktar
Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :
Dersin Verilişi : İnteraktif sunumlar

  • 1 Tezin ya da çalışmanın planlanması
  • 2 Uygun istatistiksel yöntemlerin seçilmesi
  • 3 Kanıta dayalı uygulamanın tanımlanması
  • 4 Sunum hazırlanması
  • 5 Sunum yapma becerisinin artırılması

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği hakkında bilgilendirme
2.Hafta *Bilimsel düşünce yöntemi ile seminer nasıl hazırlanmalı ve nasıl sunulmalı-I
3.Hafta *Bilimsel düşünce yöntemi ile seminer nasıl hazırlanmalı ve nasıl sunulmalı-II
4.Hafta *Sunum
5.Hafta *Sunum
6.Hafta *Sunum
7.Hafta *Sunum
8.Hafta *Sunum
9.Hafta *Sunum
10.Hafta *Sunum
11.Hafta *Sunum
12.Hafta *Sunum
13.Hafta *Sunum
14.Hafta *Sunum
15.Hafta *Sunum
16.Hafta *Sunum

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Proje : 30,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Seminer : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Seminer 12 1,00 12,00
Proje 6 2,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Toplam : 64,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00