Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR525 NÖROLOJİK HASTALIKLARDA DEĞERLENDİRME 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Nörolojik hastalar için uygun değerlendirme yöntemlerinin seçimi, bunların uygulanması, sonuçların analizi ve kaydı hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği : Değerlendirmenin önemi. Psikometrik özellikler. İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması. Genel nörolojik muayene. Yürüme ve dengenin değerlendirilmesi. Fonksiyonel değerlendirme. Kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi. Psikososyal değerlendirme. Veritabanları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Neurological Physiotherapy: A Problem-Solving Approach, 2nd Edition. Susan Edwards 2. DeMyer's The Neurologic Examination: A Programmed Text, Seventh Edition. Jose Biller 3. Special Tests for Neurologic Examination. James Scifers 4. Braddom's Physical Medicine and Rehabilitation. David X. Cifu 5. İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması – Dünya Sağlık Örgütü
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım ve tartışma

  • 1 Değerlendirmenin önemi hakkında bilgi edinir.
  • 2 Psikometrik özelliklerin neler olduğunu ve nasıl ölçüldüğünü bilir.
  • 3 İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması'nın ne olduğunu ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi edinir.
  • 4 Genel nörolojik muayene hakkında bilgi edinir.
  • 5 Yürüme ve dengenin değerlendirilmesi hakkında bilgi edinir.
  • 6 Kognitif fonksiyonların ve psikososyal durum değerlendirmesi hakkında bilgi edinir.
  • 7 Değerlendirme sonuçlarının kaydedildiği veritabanları hakkında bilgi edinir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Değerlendirme ve analizin önemi
2.Hafta *Psikometrik özellikler
3.Hafta *Psikometrik özellikler
4.Hafta *İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması
5.Hafta *Genel nörolojik muayene
6.Hafta *Genel nörolojik muayene
7.Hafta *Yürümenin değerlendirilmesi
8.Hafta *Yürümenin değerlendirilmesi
9.Hafta *Denge değerlendirmesi
10.Hafta *Denge değerlendirmesi
11.Hafta *Fonksiyonel değerlendirme
12.Hafta *Fonksiyonel değerlendirme
13.Hafta *Kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi
14.Hafta *Psikososyal değerlendirme
15.Hafta *Değerlendirme verilerinin kaydı için veritabanları

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Vaka Çalışması : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Tartışmalı Ders 15 3,00 45,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Vaka Çalışması 5 1,00 5,00
Toplam : 162,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00