Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR519 KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYONDA DEĞERLENDİRME 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında hastanın fiziksel, fizyolojik ve fonksiyonel düzeyinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi, kardiyopulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemlerini ve değerlendirme bulgularını yorumlama ve program planlamaya ilişkin bilgi ve beceriyi kazandırmak.
Dersin İçeriği : Kardiyopulmoner rehabilitasyonda; hikâye, eşlik eden sorunlar, hastanın belirti ve bulguların değerlendirilmesi, risk faktörleri, pulmoner ve kardiyovasküler sistem değerlendirmesi, klinik laboratuar bulguları, elektrokardiyogram, vital bulgular, monitorizasyon, dinamik ve statik solunum fonksiyon testleri ve arteriyel kan gazlarının yorumlanması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Hillegas EA, Sadowsky HS. Essentials Cardiopulmonary Physical Therapy. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2001.<br />2. AACVPR: Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Programs. 4th ed. Champaign: Human Kinetics; 2004. <br />3. Hodgkin JE, Celi BR, Connors GA. Pulmonary Rehabilitation: Guidelines to Success. 4th ed. United States: Mosby; 2008. <br />4. Harden B, Cross J, Broad MA, Quint M, Ritson P, Thomas S. Respiratory Physiotherapy: An On-Call Survival Guide. 2nd ed. China: Churchill Livingstone; 2009.<br />5. Wilkins RL, Dexter JR, Heuer A. Clinical Assessment in Respiratory Care. 6th ed. Canada: Mosby; 2010. <br />6. Jardins TD. Clinical Manifestations & Assessment of Respiratory Disease. 6th ed. United states: Mosby; 2010. <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, interaktif oturumlar

  • 1 Hastanın fiziksel, fizyolojik ve fonksiyonel düzeyinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve optimal rehabilitasyon konusunda bilgi edinir.
  • 2 Kardiyopulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri ile ilgili bilgi kazanır.
  • 3 Değerlendirme bulgularını yorumlamayı kavrar.
  • 4 Kardiyopulmoner rehabilitasyonda kanıta dayalı değerlendirme yaklaşımlarını tanımlar.
  • 5 Kardiyopulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yaklaşımları ile ilgili bilgi kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin içeriği hakkında bilgi
2.Hafta *Solunum problemi olan hastalarda kayıt ve hikâyenin analizi
3.Hafta *Solunum hastalıklarında ayrıntılı solunum sistemi analizi
4.Hafta *Dispne değerlendirmesi ve dispne değerlendirmesinde kullanılan ölçekler
5.Hafta *Laboratuar testlerinin solunum rehabilitasyonundaki yeri
6.Hafta *Solunum fonksiyon testi ve arter kan gazı yorumlama
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Kardiyak problemi olan hastalarda kayıt ve hikayenin analizi
9.Hafta *Kardiyak problemi olan hastalarda risk faktörlerinin belirlenmesi
10.Hafta *Kardiyak rehabilitasyonda klinik laboratuar bulgularının yeri ve önemi
11.Hafta *Elektrokardiografi
12.Hafta *Kardiyak rehabilitasyonda bozukluk ve özürün değerlendirilmesi
13.Hafta *Erken dönem kardiyak rehabilitasyonda monitorizasyon ve hasta güvenliği
14.Hafta *Geç dönem kardiyak rehabilitasyonda monitorizasyon ve izlem
15.Hafta *Dönem sonu sınavına hazırlık
16.Hafta *Dönem sonu sınavı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Seminer : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Final 1 1,00 1,00
Vize 1 1,00 1,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Seminer 12 4,00 48,00
Proje 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 5 2,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 5 2,00 10,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00