Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR517 EGZERSİZ TESTİNDE YÖNTEM VE PROTOKOLLER 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Maksimal ve submaksimal egzersiz testine olan fizyolojik yanıtları, egzersiz testi yöntem ve protokollerini, egzersiz testlerinin seçimi, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesini kapsamlı olarak incelemektir.
Dersin İçeriği : Enerji harcaması, maksimal oksijen tüketimi, maksimal ve submaksimal egzersiz testleri, egzersiz testi protokolleri, egzersiz sırasında hemodinamik, elektrofizyolojik ve pulmoner yanıtların izlenmesi, egzersiz testlerinde kalite kontrol yöntemleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Idelle M. Weisman, Zeballos R. Jorge. Clinical Exercise Testing. Karger, 2002 2. Clinical Exercise Testing-ERS Respiratory Monograph. Ed: S.A. Ward, P.Palange., 20071. Cooper CB, Storer TW. Exercise Testing and Interpretation: A Practical Approach. Edinburgh: Cambridge University Press; 2001. 3. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 8th ed. China: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 4. ACSM's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 6th ed. United States: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 5. Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Stringer WW, Sietsema K, Sun XG, Whipp BJ. Principles of Exercise Testing and Interpretation: Including Pathophysiology and Clinical Applications. 5th ed. China: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap, Saha uygulaması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, interaktif oturumlar

  • 1 Farklı yaş gruplarındaki sağlıklı kişilerde ve klinik sorunlarda vücut sistemlerinin maksimal ve submaksimal egzersiz testine olan yanıtları konularını kavrar
  • 2 Egzersiz testi protokolları, monitorizasyon, egzersiz testinin endikasyon ve kontraendikasyonları, testi bitirme kriterleri konularını tanımlar
  • 3 Egzersiz testlerinde kalite kontrol yöntemlerini tanımlar.
  • 4 Enerji harcaması ve maksimal oksijen tüketiminin ölçülmesi, egzersiz testlerinin seçimi, uygulanması ve sonuçlarını değerlendirir.
  • 5 Farklı yaş grupları ve klinik koşullarda egzersiz testlerinin yorumlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği hakkında bilgilendirme
2.Hafta *Temel egzersiz fizyolojisi
3.Hafta *Egzersiz laboratuarları ve ekipmanları
4.Hafta *Egzersiz testlerinde kalite kontrol yöntemleri
5.Hafta *Egzersiz test verilerinin toplanması
6.Hafta *Semptomla limitli maksimal ilerleyici egzersiz testleri
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Semptomla limitli maksimal ilerleyici egzersiz testleri
9.Hafta *Sabit iş yükü kullanılarak yapılan egzersiz testleri
10.Hafta *Kol ergometresi ile yapılan egzersiz testleri
11.Hafta *Farklı egzersiz modalitelerinde maksimal oksijen alınımının yorumlanması
12.Hafta *Bozukluk ve özürün değerlendirilmesinde kullanılan egzersiz testlerinin yorumlanması
14.Hafta *Egzersiz test sonuçlarının rapor olarak hazırlanması
*Farklı yaş gruplarına ve klinik koşullarda egzersiz testlerinin yorumlanması, olgu çalışmaları
15.Hafta *Dönem sonu sınavına hazırlık
16.Hafta *Dönem sonu sınavı

  • 1 Final : 50,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Seminer : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Vize 1 1,00 1,00
Ara Sınav Hazırlık 5 2,00 10,00
Seminer 12 4,00 48,00
Proje 12 2,00 24,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 5 2,00 10,00
Final 1 1,00 1,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00