Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR503 FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında hipotez üretme, araştırma planlama, yürütme, elde edilen verilere uygun istatistiksel yöntemler seçme ve sonuçlarını yorumlama bilgisine, gerekli istatistiksel paket programını kullanma becerilerine sahip olması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Literatür tarama, epidemiyoloji kavramı, kanıta dayalı tıp kavramı, araştırma makalesinin bölüm ve içerikleri, araştırma tipleri, verilerle ilgili özellikler, örneklem büyüklüğü, araştırma projesinin oluşturulması, temel istatistik, verilerin analize hazırlanması, analizi, tablo ve grafik şeklinde sunumu, makale yazımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Aksakoğlu G. Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. DEU Rektörlük Basımevi, 2006. 2. Özdemir, O. Medikal İstatistik. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık, 2006 3. Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. 4. Sümbüloğlu, K.Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler Özdemir Yayıncılık, Ankara. 5. Harris M, Taylor G. Kolaylaştırılmış Tıbbi İstatistik, Ed. Öner Menteş, Pelikan Yayıncılık, 2014 6. Hayran M, Hayran M. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik, Omega Araştırma, 2011 7. Hulley SB, Designing Clinical Research. 3th Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2007 8. Hicks CM. Research Methods for Clinical Therapists, Project Design and Analysis, 2009.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, interaktif oturumlar

  • 1 Bu dersi tamamlayan öğrenci, epidemiyoloji ile ilgili temel kavramları açıklar.
  • 2 Araştırma tiplerini bilir ve araştırma sorusuna uygun olarak araştırma tipine karar verir.
  • 3 Veri özelliklerini ve örneklem büyüklüğü kavramlarını bilir.
  • 4 Bilgisayar ortamında verileri analiz eder ve sonuçları tablo ve grafik olarak sunar.
  • 5 Sonuçlandırdığı araştırma projesini makale olarak yazar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Literatür Tarama
2.Hafta *Temel Epidemiyolojik Tanımlar ve Kanıta Dayalı Tıp Kavramı
3.Hafta *Araştırma Makalesinin Bölüm ve İçerikleri
4.Hafta *Araştırma Tipleri
5.Hafta *Araştırma Tipleri
6.Hafta *Verilerle İlgili Özellikler
7.Hafta *Örneklem Büyüklüğü
8.Hafta *Araştırma Projesinin Oluşturması
9.Hafta *Araştırma Projesinin Oluşturması
10.Hafta *Temel İstatistik
11.Hafta *Verilerin Analize Hazırlanması
12.Hafta *Verilerin Analizi
13.Hafta *Verilerin Tablo ve Grafik Olarak Sunumu
14.Hafta *Makale Yazımı
15.Hafta *Makale Yazımı
16.Hafta *Proje Sunumları

  • 1 Ödev : 30,000
  • 3 Vize : 30,000
  • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 5 1,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 5 4,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ev Ödevi 14 1,00 14,00
Final 1 1,00 1,00
Toplam : 125,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00