Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBE101 ÖLÇEK GELİŞTİRME 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencinin, ölçek geliştirme ve uyarlamasında kullanılacak istatistiksel yöntemler konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste; ölçek kavramı, ölçek çeşitleri, madde havuzu oluşturma, madde analizi, geçerlik ve güvenirlik ölçüleri, faktör analizleri, uygun kesim noktası belirleme ve ölçek yönergesinin yazımı konuları yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Özdamar, Kazım. Ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Nisan Kitabevi Yayınları, 2016. 2- Alpar, Reha. Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Detay Yayıncılık, 2012. 3- DeVellis, Robert F. Ölçek geliştirme: Kuram ve uygulamalar. Nobel Akademik Yayıncılık, 2014. 4- Erkuş, Adnan. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-I, Pegem Akademi Yayıncılık, 2016.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınıf Dersi, Ödev
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Medine YILMAZ
Dersin Verilişi : Teorik-Uygulama

  • 1 Ölçek ve anket kavramlarını açıklayabilme
  • 2 Ölçek çeşitlerini sayabilme
  • 3 Ölçek geliştirme ve ölçek uyarlama kavramlarını açıklayabilme
  • 4 Ölçek maddelerini belirleyebilme
  • 5 Madde analizi yapabilme
  • 6 İstatistiksel yazılımları kullanarak ölçek geçerliği ve güvenirliği ile ilgili testleri uygulayabilme
  • 7 Ölçek yönergesi oluşturabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ölçme, ölçek ve anket kavramları
2.Hafta *Ölçek çeşitleri ve özellikleri
3.Hafta *Geliştirme ve uyarlama kavramları
4.Hafta *Geçerlik ve güvenirlik kavramları
5.Hafta *Ölçek maddelerinin belirlenmesi
6.Hafta *Madde havuzunun oluşturulması
7.Hafta *Madde Analizi
8.Hafta *Geçerlik çeşitleri ve ölçüleri
9.Hafta *Güvenirlik çeşitleri ve ölçüleri
10.Hafta *Açıklayıcı Faktör Analizi
11.Hafta *Doğrulayıcı Faktör Analizi
12.Hafta *ROC Eğrisi Analizi
13.Hafta *Ölçek yönergesinin yazımı
14.Hafta *Uygulama

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Final 1 3,00 3,00
Uygulama / Pratik 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 2 14,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 2 14,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 1 15,00 15,00
Toplam : 122,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00