Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED5.114 KÜLTÜR VE İLETİŞİM 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, kültür ve medya dünyasını inceler. Dersinin devamı ve tamamlayıcısıdır. Bu ders, öğrencilerin kendilerini çevreleyen görsel dünyaya bakışlarını değiştirmeyi amaçlar. Görsel kültürde anlamın nasıl üretildiği hakkında farkındalık geliştirmelerine yardımcı olur. Ders şu sorular etrafında şekillenecektir: Görsel-işitsel dünyayı nasıl anlamdırıyoruz? Ekonomi, politika ve kültür görsel temsili nasıl etkiler? Görsel kültürün üretilme, tüketilme, dağıtılma ve yorumlanma biçimleri her gün gördüğümüz imgeleri nasıl etkiler? İmgeler ve iktidar arasında nasıl bir ilişki vardır?
Dersin İçeriği : Çağdaş görsel kültürü tanımlamak. İzleyicilerin imgeleri nasıl anlamlandırdıklarını açıklayabileceklerdir. Görsel kültürün temel kavramlarını kullanmak. İmgeleri ekonomik, sosyal, politik ve kültürel bağlamlarında incelemek. Görsel kültürel analiz yöntemlerini imgelere uygulamak. İmgelerin sosyal alanda nasıl dolaştığını ayırdeTmek. Görsel temsilin siyasetini tartışmak.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tutal, N.(2010), Küreselleşme ve İletişim Kültürlerarasılık, Kırmızı Yayınları, İstanbul Booker, M. Keith, (2006). Alternate Americas: Science Fiction Film and American Culture, CA: Praeger Publishers. Giddens, Anthony, (1991). The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press. Orwell, George, (1949). Nineteen Eighty-Four. Lodon: Secker & Warburg. Ozkan, D. (2016b). High Anxiety: Migration, Identity and Media in Crisis in Late Modern Period. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 6 ( 3-4), pp. 31-59. McLuhan, M. & Carpenter, E. (1960). Explorations in Communication: An Anthology. Boston: Beacon Press.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : YOK
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Devrim Özkan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : YOK
Dersin Verilişi : Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.

  • 1 Çağdaş görsel kültürü tanımlayabileceklerdir.
  • 2 İzleyicilerin imgeleri nasıl anlamlandırdıklarını açıklayabileceklerdir.
  • 3 Görsel kültürün temel kavramlarını kullanabileceklerdir
  • 4 İmgeleri ekonomik, sosyal, politik ve kültürel bağlamlarında inceleyebileceklerdir. Görsel kültürel analiz yöntemlerini imgelere uygulayabileceklerdir.
  • 5 İmgelerin sosyal alanda nasıl dolaştığını ayırdedebileceklerdir. Görsel temsilin siyasetini tartışabileceklerdir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş Temel kavramlar
2.Hafta *Kültür nedir? Popüler kültür ve “yüksek” kültür ayrımı neden problemlidir?
3.Hafta *Kültür ve medeniyet geleneği
4.Hafta *Marksizm’ler: Frankfurt Okulu, Althusser, Gramsci, post-Marksizm ve kültürel çalışmalar Gösterim: Pop müzik videoları
5.Hafta *Postmodernizm: Postmodern teoriler. Sanat ve Popüler kültür
6.Hafta *Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık Gösterim: Kurtlarla Dans-Dances with Wolves (1990)
7.Hafta *Kültür bozgunculuğu
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Sanal Gerçeklik, Dijital Kültürler
10.Hafta *İmajların Küresel Dolaşımı
11.Hafta *Sosyal Medya ve Internet
12.Hafta *Milliyetçilikten Küreselciliğe
13.Hafta *Psikanaliz ve Popüler Kültür
14.Hafta *Popüler Kültür ve Siyaset
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 55,00 55,00
Ara Sınav Hazırlık 1 50,00 50,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00