Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED5.112 SİNEMA VE FELSEFE 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Felsefi ve analitik düşünceyi, dünya edebiyatından seçilmiş kısa metinler, sanat yapıtları, fotoğraf ve sinema dolayımıyla öğrenciye tanıtmak.
Dersin İçeriği : Felsefe tarihi ve iletişim/sanat/edebiyat tarihi arasındaki paralellikleri açıklamak. Felsefenin ortaya attığı başlıca soruların yanıtlanmasında edebi metinlerin tarihsel süreç içinde oynadığı rolü değerlendirmek. İletişim araçlarının ve yöntemlerinin değişim ve gelişim süreçleri ile felsefi düşüncenin yaşadığı değişim ve gelişim süreçlerini karşılaştırmak. Batı felsefesinin, varlık, özne ve bilinç gibi başlıca sorularının iletişim/sanat/edebiyat çabasını hangi ölçülerde belirlediği sorusunu cevaplamak. Retorik, göstergebilim, söylem ve içerik analizi gibi iletişim biliminin temel analiz yöntemleriyle farklı felsefe akımları arasındaki bağları açıklamak. Batı felsefesinin temelini oluşturan ikili karşıtlıkların edebiyat/sanatın ve genel olarak kültürün ve iletişimin gelişimine olan etkilerini açıklamak. Edebi ve sanatsal yapıtları, felsefenin etik, politik ve estetik alanlarından edinilmiş bilgilerle ilişkilendirmek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Büker, Seçil, Sinema Dili Üzerine Yazılar, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 1985 Eisenstein, Sergey M., Film Duyumu, çev. Nijat Özön, Payel Yayınları, İstanbul 1984 Bazin, Andre, Sinema Nedir?, çev. İbrahim Şener, Sistem Yayıncılık, İstanbul 1995 Özkan, Devrim. (2017). Upon the System and Human Comprehension in "The Matrix Trilogy": Trilogy of Knowledge, Change and Reality. SineFilozofi Dergisi, 2(3), 56-78. Özkan, Devrim. (2016). “Oblivion” Filminde Özne, İktidar ve Özgürlük İlişkisi. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Akademia, 4/4, 16-28. doi: 10.17680/akademia.07803
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : YOK
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Devrim Özkan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : YOK
Dersin Verilişi : Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.

  • 1 Felsefe tarihi ve iletişim/sanat/edebiyat tarihi arasındaki paralellikleri açıklayabilecektir.
  • 2 Felsefenin ortaya attığı başlıca soruların yanıtlanmasında edebi metinlerin tarihsel süreç içinde oynadığı rolü değerlendirebilecektir.
  • 3 İletişim araçlarının ve yöntemlerinin değişim ve gelişim süreçleri ile felsefi düşüncenin yaşadığı değişim ve gelişim süreçlerini karşılaştırabilecektir.
  • 4 Batı felsefesinin, varlık, özne ve bilinç gibi başlıca sorularının iletişim/sanat/edebiyat çabasını hangi ölçülerde belirlediği sorusunu cevaplayabilecektir. Retorik, göstergebilim, söylem ve içerik analizi gibi iletişim biliminin temel analiz yöntemleriyle farklı felsefe akımları arasındaki bağları açıklayabilecektir.
  • 5 Batı felsefesinin temelini oluşturan ikili karşıtlıkların edebiyat/sanatın ve genel olarak kültürün ve iletişimin gelişimine olan etkilerini açıklayabilecektir. Edebi ve sanatsal yapıtları, felsefenin etik, politik ve estetik alanlarından edinilmiş bilgilerle ilişkilendirebilecektir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin genel tanıtımı
2.Hafta *TemeL Felsefi Sorular: Antik Yunan
3.Hafta *Modern Felsefeye Giriş
4.Hafta *Aydınlanma, Modernleşme, Akıl
5.Hafta *Modernite, Bilim, İlerleme ve Tehlikeler
6.Hafta *Modernitenin Sonuçları Üzerine
7.Hafta *Bilinç, Kimlik ve Özgürleşme
8.Hafta *Ara sınav (sınıfta)
9.Hafta *Film analizi
10.Hafta *Modernite, İktidar, Bürokrasi ve Gözetim
11.Hafta *Etik: Modern ve Postmodern
12.Hafta *Film analizi
13.Hafta *Rousseau, “Doğal İnsan” ve Yabancılaşma
14.Hafta *Film analizi
15.Hafta *Dönemin gözden geçirilmesi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 55,00 55,00
Ara Sınav Hazırlık 1 50,00 50,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00