Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED5.110 MEDYA VE İDEOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, ideoloji, söylem ve temsil konularına odaklanarak; öğrencilere kuramsal ve metodolojik yaklaşımları medya metinlerinin çözümlenmesinde kullanabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Medya, ideoloji, söylem ve temsil konuları önde gelen kuramların bakış açılarından ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Şerife Çam (2008), Medya Çalışmalarında İdeoloji: Epistemolojik ve Metodolojik Sorunlar, De Ki Basım Yayım
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Sunum, Proje
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlker Erdoğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Türkçe

  • 1 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; medya metinlerini; anlamın kurulması, ideoloji, kimlik ve güç ilişkilerinin temsili ve yeniden üretilmesi açılarından değerlendirebilecek ve çözümleyebilecektir.
  • 2 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; medya metinlerindeki anlamlandırma pratiklerinin dünya görüşümüzü nasıl yeniden kurduğunu ve temsil ettiğini gösterebilecektir.
  • 3 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; eleştirel yaklaşımları kendi metinlerine uygulayabilecektir.
  • 4 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; medya metinlerini ve medyada anlam üretme süreçlerini kavrayabilecektir.
  • 5 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; medya metinlerini sosyo-kültürel bağlam çerçevesinde eleştirel olarak okuyabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse genel bir bakış
2.Hafta *Eleştirel medya çalışmalarına genel bir bakış
3.Hafta *İdeoloji
4.Hafta *Hegemonya
5.Hafta *İktidar
6.Hafta *Söylem
7.Hafta *Kimlik
8.Hafta *Sunum
9.Hafta *Sunum
10.Hafta *Sunum
11.Hafta *Sunum
12.Hafta *Sunum
13.Hafta *Sunum
14.Hafta *Sunum

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 2 42,00 84,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Proje 1 42,00 42,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00