Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED5.102 İLETİŞİM KURAMLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencileri medya ve iletişim çalışmaları alanının temel ve disiplinlerarası nitelik taşıyan kavramları, meseleleri ve yaklaşımlarıyla tanıştırmak ve onları ileri düzeydeki kuram derslerine hazırlamaktır.
Dersin İçeriği : İletişimin bireysel ve kolektif kimliklerimizin oluşumu ve toplumsallaşmamız için sahip olduğu merkezi öneme dair bilgi ve anlayışlar. Dil, iletişim ve iktidar ilişkileri arasındaki bağlantıyı tartışabileceklerdir. İletişime konu olan anlamları toplumsal, siyasal ve tarihsel bağlamlardaki tartışmar. İletişim çalışmalarının başlıca meseleleri ile kavramlarına dair temel bir yaklaşım geliştirerek, bu yaklaşımı yerel ve küresel düzlemelerdeki medya ve iletişim pratikleri. Bu derste işlenen konuları diğer sosyal bilimler ve beşeri bilimler derslerinde işlenen konularla ilişkilendirebilecekler ve dersten edindikleri birikimi ileri düzeydeki kuram derslerinde kullanabilmek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Laughey, Dan (2010). Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. Çev. Ali Toprak. İstanbul: Kalkedon. Swingewood, Alan (1996). Kitle Kültürü Efsanesi. Çev. Aykut Kansu. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Bourse, Michel ve Halime Yücel (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Maigret, Éric (2011). Medya ve İletişim Sosyolojisi. Çev. Halime Yücel. İstanbul: İletişim Yayınları. Mattelart, Armand ve Michèle Mattelart, (1998). İletişim Kuramları Tarihi. Çev. Merih Zıllıoğlu. İstanbul: İletişim Yayınları. Fiske, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. 2. baskı. Çev. Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. McQuail, Denis ve Sven Windahl (2005). İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında. Çev. Konca Yumlu. Ankara: İmge Yayınevi. Türkoğlu, Nurçay (2010). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: Urban Kitap.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Devrim Özkan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.

  • 1 İletişimin bireysel ve kolektif kimliklerimizin oluşumu ve toplumsallaşmamız için sahip olduğu merkezi öneme dair bilgi ve anlayış geliştireceklerdir.
  • 2 Dil, iletişim ve iktidar ilişkileri arasındaki bağlantıyı tartışabileceklerdir.
  • 3 İletişime konu olan anlamları toplumsal, siyasal ve tarihsel bağlamlarda tartışabileceklerdir.
  • 4 İletişim çalışmalarının başlıca meseleleri ile kavramlarına dair temel bir yaklaşım geliştirerek, bu yaklaşımı yerel ve küresel düzlemelerdeki medya ve iletişim pratiklerini anlamak için kullanabileceklerdir.
  • 5 Bu derste işlenen konuları diğer sosyal bilimler ve beşeri bilimler derslerinde işlenen konularla ilişkilendirebilecekler ve dersten edindikleri birikimi ileri düzeydeki kuram derslerinde kullanabileceklerdir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı
2.Hafta *Temeli Atan İletişim çalışmaları ve Güçlü Etkiler dönemi
3.Hafta *Sınırlı Etkiler dönemi
4.Hafta *Kültürel etkiler
5.Hafta *Kullanımlar ve Doyumlar; Suskunluk Sarmalı
6.Hafta *Gündem Belirleme, kamuoyu oluşturma
7.Hafta *Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı
8.Hafta *Ara sınav (sınıfta)
9.Hafta *Teknolojik Determinizm: H. Innis ve M. McLuhan
10.Hafta *Eleştirel İletişim Çalışmaları ve Frankfurt Okulu
11.Hafta *Medya ekolojisi: Kurumlar, denetim, teknoloji ve toplum
12.Hafta *Reklam ve halkla ilişkiler
13.Hafta *İzler kitle
14.Hafta *Yeni İletişim Teknolojileri: Bilgi Toplumu veya Gözetim Toplumu
15.Hafta *Dönemin gözden geçirilmesi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 55,00 55,00
Ara Sınav Hazırlık 1 50,00 50,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00