Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED5.113 MEDYA VE ETİK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, medya ve medya ürünleri bağlamında etik kuramları ele almak, geleneksel ve yeni medyada etik ilkelerin ve etik sorunların kapsamlı bir şekilde değerlendirmek, medya ve etiğe ilişkin güncel yaklaşımları tartışmaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders, etik kavramını ve etik kuramları, medya çalışanlarının mesleki etik ilkelerini incelemekte, medyada etik sorunları güncel olaylar çerçevesinde değerlendirmektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Raphael Cohen-Almagor, İfade, Medya ve Etik, Phoenix Yayınları, 2005 Enrico Morresi, Haber Etiği, Dost Kitabevi, 2006 Doğu Batı Düşünce Dergisi, Etik, Sayı: 4, 1998
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, örnek olay analizleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlker Erdoğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Türkçe

  • 1 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; medya metinlerini, etik kuramlar açısından değerlendirebilecek ve çözümleyebilecektir.
  • 2 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; etik yaklaşımları kendi metinlerine uygulayabilecektir.
  • 3 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; medya metinlerini sosyo-kültürel bağlam çerçevesinde etik olarak okuyabilecektir.
  • 4 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; medya metinlerindeki anlamlandırma pratiklerinin dünya görüşümüzü nasıl yeniden kurduğunu ve temsil ettiğini gösterebilecektir.
  • 5 Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; medya metinlerini ve medyada anlam üretme süreçlerini kavrayabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Etik ve Ahlak nedir?
2.Hafta *Etik İle İlgili Kuramlar ve Kuramcılar
3.Hafta *Etik İle İlgili Kuramlar ve Kuramcılar
4.Hafta *Etik İle İlgili Kuramlar ve Kuramcılar
5.Hafta *Medya Etiğinin Felsefi ve İdeolojik Boyutları
6.Hafta *Medya Etiğinin Felsefi ve İdeolojik Boyutları
7.Hafta *Medya Etiğinin Felsefi ve İdeolojik Boyutları
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Etik ve Özel Yaşam
10.Hafta *Etik ve Mahremiyet
11.Hafta *Etik ve Kişilik Hakları
12.Hafta *Yeni Medya ve Etik Sorunlar
13.Hafta *İfade Özgürlüğü
14.Hafta *Sansür

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 2 42,00 84,00
Proje 1 42,00 42,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00