Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED5.105 BİLGİ SOSYOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders kültürel çalışmalar alanına ve bu alanın Türkiye’deki gelişimine dair temel bilgileri edindirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Bilgi sosyolojisi disiplininin dünyadaki ve Türkiye’deki tarihini ve belli başlı araştırma alanlarını tanımlamak. Bilgi sosyolojisi alanında yöntemsel gelişmenin safhalarını açıklayabilecektir. Bilgi sosyolojisi alanındaki temel araştırma yöntemleri üzerine eleştirel bir bilgilenme geliştirebilecektir. Farklı akademik disiplinlerin iletişim, medya ve kültür araştırmaları için tarihsel ve güncel geçerliliklerini değerlendirebilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Arslan, H., (2007), Epistemik Cemaat, İstanbul, Paradigma Yayıncılık. Mannheim, K., (2009), İdeoloji ve Ütopya, çev. Mehmet Okyayuz, Ankara, De Ki Basımevi. Aydın, M., (2010), Bilgi Sosyolojisi, 2. Baskı, İstanbul, Açılım Yayınevi. Mannheim, K., (2009), İdeoloji ve Ütopya, çev. Mehmet Okyayuz, Ankara, De Ki Basımevi. Swingewood, A., (1998), Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, çev., Osman Akınhay, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları,
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Devrim Özkan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.

  • 1 Bilgi sosyolojisi disiplininin dünyadaki ve Türkiye’deki tarihini ve belli başlı araştırma alanlarını tanımlamak.
  • 2 Bilgi sosyolojisi alanında yöntemsel gelişmenin safhalarını açıklayabilecektir.
  • 3 Bilgi sosyolojisi alanındaki temel araştırma yöntemleri üzerine eleştirel bir bilgilenme geliştirebilecektir.
  • 4 Farklı akademik disiplinlerin iletişim, medya ve kültür araştırmaları için tarihsel ve güncel geçerliliklerini değerlendirebilecektir.
  • 5 Medya ürünlerini farklı analitik ve kuramsal perspektiflerden değerlendirebileceklerdir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Bilgi ve bilgi sosyolojisi
3.Hafta *Neden bilgi sosyolojisine ihtiyacımız var?
4.Hafta *Bilgi, iletişim ve temsil.
5.Hafta *Bilgi sosyolojisi, iktidar ce eşitsizlikler (ideoloji, sınıf, ırk, toplumsal cinsiyet)
6.Hafta *Bilgi sosyolojisi ve ulus inşası.
7.Hafta *Bilgi sosyolojisi ve sanat.
8.Hafta *Ara sınav (sınıfta)
9.Hafta *Türkiye’de bilgi sosyolojisi
10.Hafta *Bilgiyi araştırmak
11.Hafta *Bilgi ve Tarih
12.Hafta *Bilgi ve Politika.
13.Hafta *Modernlik ve ulusal kimlik
14.Hafta *Bilgi sosyolojinin geleceği.
15.Hafta *Dersin gözden geçirilmesi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 55,00 55,00
Ara Sınav Hazırlık 1 50,00 50,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00