Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE424 CBS'NİN SU KAYNAKLARI UYGULAMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilere coğrafi bilgi sistemlerinin su kaynaklarına uygulanması konusunda teorik ve pratik temel eğitim sağlamasıdır. Ders su kaynaklarının sayısal olarak haritalanması, mekansal analiz, sayısal yükseklik modelleri kullanılarak hidrolojik arazi analizi, nehir ve su havzası ağlarının tanımlanması, su kaynakları için mekansal ve zamansal verilerin entegrasyonunu öğretir. Ders iki bölüme ayrılmıştır; konu ile ilgili temel esasların anlatıldığı teorik bölüm ve CBS yazılımı kullanılarak örnekler ile anlatımın yapıldığı uygulama bölümü.
Dersin İçeriği : Su kaynaklarında coğrafi bilgi sistemlerinin uygulanması. Su kaynaklarında CBS için veri kaynakları. Su kaynakları bilgilerinin sayısal olarak haritalanması. Sayısal yükseklik modellerini kullanarak hidrolojik arazi analizi. Hidrolojide mekansal analiz. Sayısal yükseklik modelinden havza ve nehirlerin haritalanması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders dökümanları paylaşılacaktır. İlave kaynaklar: Maidment D R, “Arc Hydro: GIS for Water Resources” 2002; https://learn.arcgis.com/en/arcgis-book/
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, pratik sınıf çalışmaları, pratik sınıf çalışmalarının ev ödevleri ve bilgisayar uygulamaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Dersin teorik içeriğinin ArcMap programı yardımıyla uygulamaya dönüştürülmesi
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sedat Yalçınkaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Bu dersin asistanı bulunmamaktadır
Dersin Verilişi : Bilgisayar sunumları ile teorik ders anlatımı ve CBS yazılımı ile pratik uygulamalar.

  • 1 CBS'nin su kaynaklarına uygulaması alanındaki temel kavramların anlaşılması
  • 2 Ekonomik, çevresel ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar içinde istenen ihtiyaçları karşılamak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
  • 3 Su kaynakları problemlerini CBS kullanarak tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
  • 4 Su kaynakları ve hidroloji uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi
  • 5 Öğrencilerin, sınıfın sonuna kadar su kaynaklarında CBS uygulamaları hakkında sayısal çözümleme ve kavramsal bir anlayışa sahip olmaları beklenir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Su Kaynaklarında CBS'ye giriş. Ders müfredatının gözden geçirilmesi, ders içeriği hakkında bilgilendirme
2.Hafta *Alıştırma 1: CBS'ye giriş
3.Hafta *Su kaynaklarında CBS uygulamaları için veri kaynakları
4.Hafta *Alıştırma 2: Su kaynaklarında temel harita oluşturma
5.Hafta *Jeodezi, harita projeksiyonları ve koordinat sistemleri
6.Hafta *Hücre tipi veriler ile mekansal analiz
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Alıştırma 3: Hidrolojide mekansal analiz
9.Hafta *Sayısal yükseklik modeli esaslı havza ve akım ağı haritalaması
10.Hafta *Hidrolojik arazi analizi
11.Hafta *Alıştırma 4: Havza ve akım ağı haritalaması
12.Hafta *Taşkın haritalamasında HAND yönteminin uygulanması
13.Hafta *Alıştırma 5: HAND yöntemi ile taşkın haritalaması
14.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Ev Ödevi : 40,000
  • 2 Final : 40,000
  • 3 Vize : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 23,00 23,00
Ev Ödevi 5 8,00 40,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00