Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME501 İLERİ MUKAVEMET 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, lisans eğitiminde öğrenilen temel mukavemet analizi ve inceleme yöntemlerinin üzerine bilgiler koymayı amaçlayan mühendislere yöneliktir.
Dersin İçeriği : Gerilme analizi, incelenen sistemin hiç bir parçasının sistemin tanımlanan ömrü boyunca istenen tasarım koşulları altında hasara uğramayacağını garanti etmek üzere kullanılan tasarım sürecinin bir parçasıdır. Öğrenciler bilinen kapalı form çözümlere sahip basit modelleri tanımlayan çözümlerden, çeşitli klasik tekniklere kolaylıkla uygulanamayan karmaşık problemlere kadar farklı örnekleri inceleyeceklerdir. Bu ders boyunca yapısal malzemelerin özellikleri, genel yüklemelere maruz elemanlardaki gerilme ve deformasyon analizi, malzemelerin mekanik özellikleri, eğilmeye maruz ankastre kirişler, sürekli kirişler, dairesel olmayan şaftların burulması, statikçe belirsiz sistemler ve bu elemanları bulunduran makinalar, dönen elemanlarda oluşan gerilmeler, kolonların burkulması ve enerji yöntemleri ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Advanced Strength and Applied Stress Analysis, R. G. Budynas, 2nd Edition, , McGrawHill, ISBN 007116099X, 1999. Advanced Strength and Applied Elasticity, A. C. Ugural, S. K. Fenster, 4th Edition, Prentice Hall, ISBN 0130473928, 2008. Strength of Materials, J. P. Den Hartog, Dover Publications, ISBN 0486654079, 1987.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders tahtada konuların anlatılması, sınıf sunumları, problem çözümleri ve tartışma şeklinde yürütülmektedir. Tüm öğrencilerin hem dersler hem de problem çözümlerine ve tartışmalara katılmaları beklenmekte, verilen ödevleri kendi başlarına yapmaları ve zamanında teslim etmeleri öngörülmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Erinç Baytekin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Malzeme davranışı alanında ve bunun mekaniği ve yapısal mühendisliğe uygulanması konularındaki uygulamalı ve gelişmiş bilgileri elde edebilmek.
  • 2 Bilgi toplamadan önermeye, yaratmaya, çalışmayı belgelemeye ve onun çözümünü ve/veya aydınlatılmasını oluşturmaya kadar bir süreçte bağımsız ve orijinal çalışma yürütebilmek.
  • 3 Mevcut literatürü eleştirebilme yeteneğini geliştirebilme, sonuçları irdeleyebilme, ve bu bilgiyi yeni fikirler üretmede, tasarım yapmada ve bilimsel araştırmaları değerşendirmede, yorum yapmada, verileri anlama ve yorumlamada kullanabilmek.
  • 4 Lisans derslerinde öğrenilen temel bilginin ötesinde teorik ve uygulama boyutunda dersin öğrenildiğini çeşitli yöntemlerle sergileyebilmek.
  • 5 Bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü formatta sınıfta ders anlatımı, sınıfta sunum ve rapor biçiminde sunabilmek.
  • 6 Dersler boyunca yapılan sunum teknikleri egzersizlerini mesleki uygulamalarda kullanabilecek yetenekleri ve bilgiyi kazanmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta * Kuvvet - Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi Düzlemsel ve Üç Boyutlu Gerilme - Şekil Değiştirme Dönüşümleri
3.Hafta * Genelleştirilmiş Hooke Yasası Denge Denklemleri, Salt eğilmeye Maruz Basit Kirişler
4.Hafta *Malzemelerin Mekanik Davranışları Eğilmeye Maruz Ankastre Kirişler - Ankastre Kiriş Eğilme Momenti Diagramı Macaulay Yöntemi
5.Hafta * Ankastre Kirişlerin Farklı Yüklemeler Altında Analizi Ankastre Kirişlerde Mesnet Çökmesi, Mesnet Dönmesi
6.Hafta * Ankastre Kirişler - Sürekli Kirişler Clapeyron Teoremi, Üç Moment Teoremi Farklı Mesnetleme Durumları
7.Hafta *Dairesel Olmayan Şaftların Burulması Prandtl Gerilme Fonksiyonu, Membran Analojisi
8.Hafta * 1. Ara Sınav
9.Hafta * İnce Cidarlı Kesitlerin Burulması İnce Cidarlı Çoklu Kesitlerin Burulması
10.Hafta * Statikçe Belirsiz Yapılar Kuvvet Yöntemi, Yer Değiştirme Yöntemi Çerçeve ve Kafesler Virtüel İş Yöntemi
11.Hafta * Dönen Elemanlarda Meydana Gelen Gerilmeler Isıl Gerilmeler
12.Hafta * 2. Ara Sınav
13.Hafta *Dikmeler ve Kolonlar Euler Teoremi, Rankine Gordon Formülü, Johnson Parabol Formülü Eksantrik Yükleme Enerji Yaklaşımı
14.Hafta *Enerji Yöntemleri Castigliano Teoremleri, Şekil Değiştirme Enerjisi Maxwell Teoremi, Virtüel Kuvvetler

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 20,000
  • 2 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) 2 : 20,000
  • 3 Ev Ödevi : 10,000
  • 4 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 4,00 8,00
Ödev 2 15,00 30,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 3,00 36,00
Ara Sınav Hazırlık 2 15,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Araştırma Sunumu 1 20,00 20,00
Toplam : 182,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00