Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-ACH109 ACİL SERVİSTE ADLİ OLGULARA YAKLAŞIM 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; öğrenciye acil servislerde karşılaşılan adli olgularında hemşirelik yönetimini içeren teorik bilgiyi kazandırmak, adli hemşireliğin ilke ve kavramlarının daha kapsamlı farkına varılması ve kavranması ile bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, acil servislerde adli nitelikteki hastalara hümanistik ve bütüncül hemşirelik yaklaşımını uygulayabilme, adli vakalarda hukuksal açıdan en doğru kararı verebilmeyi sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Acil Serviste Adli Hemşireliğe Giriş, Acil Serviste Adli Olgularda Hemşirenin Hukuki Sorumluluğu ve Hakları, Acil Serviste Adli Olgular: Yaralanmalar, Acil Serviste Adli Olgular: Şiddet, Acil Serviste Adli Olgular: Psikiyatrik Hastalar, Acil Serviste Adli Olgular: Ölüm, Acil Serviste Adli Olgularda Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları, Acil Serviste Malpraktis, Bilirkişilik ve Hemşirelik
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : -
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK Diğer Öğretim Üyesi : Leyla Baysan Arabacı
Dersin Verilişi : Örgün, Konferans, aktif öğrenme yöntemleri, uygulama ve video gösterimi

  • 1 1. Adli hemşirelikte temel kavramları bilme
  • 2 2. Acil servislerde adli olguları karşılama ve bakımı konusunda temel özelliklerini bilme
  • 3 3. Acil hemşireliğinde adli nitelikteki hastaların tıbbi, psiko-sosyal bakımını planlama ve uygulama
  • 4 4. Adli nitelikteki olgularda hukuksal sorumlulukları bilme ve bu durumlarda risk yönetim becerisi geliştirebilme
  • 5 5. Acil servisteki adli olgularda adli kanıtların toplanması, saklanması, ilgili mercilere ulaştırılması konusundaki temel ilkeleri sayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Acil Serviste Adli Hemşireliğe Giriş
2.Hafta *Acil Serviste Adli Olgularda Hemşirenin Hukuki Sorumluluğu ve Hakları
3.Hafta *Acil Serviste Adli Olgular: Yaralanmalar - Fiziksel Etkenlere Bağlı Yaralanmalar - Donma - Yanma (Elektrik, Radyasyon gibi) - Ateşli silah
4.Hafta *Acil Serviste Adli Olgular: Yaralanmalar - Mekanik Zorlanmalara Bağlı Yaralanmalar - Zehirlenmeler
5.Hafta *Acil Serviste Adli Olgular: Şiddet - Çocuk istismarı ve ihmali - Çocuğun fiziksel istismarı - Çocuğun cinsel istismarı
6.Hafta *Acil Serviste Adli Olgular: Şiddet - Kadın istismarı - Kadına yönelik cinsel saldırılar - Gebelikte travma - Anne ölümleri
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Acil Serviste Adli Olgular: Şiddet - Yaşlı istismarı
9.Hafta *Acil Serviste Adli Olgular: Psikiyatrik Hastalar
10.Hafta *Acil Serviste Adli Olgular: Madde bağımlılığı İnsan Hakları ihlalleri
11.Hafta *Acil Serviste Adli Olgular: Ölüm - Ölü muayenesi - Ölüm sebebinin belirlenmesi - Zorlamalı ölümler - Doğal ölümler - Ölüm zamanının belirlenmesi
12.Hafta *Acil Serviste Adli Olgularda Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları - Hastayı Değerlendirme - Kanıt Toplama ve Saklama - Kayıt Tutma
13.Hafta *Acil Serviste Adli Olgularda Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları - Rapor yazma
14.Hafta *Acil Serviste Malpraktis Bilirkişilik ve Hemşirelik

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 4 5,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 6 5,00 30,00
Seminer 1 5,00 5,00
Vaka Çalışması 1 2,00 2,00
Tartışmalı Ders 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 5 2,00 10,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00