Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-ACH103 ARAŞTIRMA VE BİYOİSTATİSTİK-1 3,00 1,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bilginin gelişimi ve hemşirelik alanı ile ilgili sorunların çözümü için öğrenciye hemşirelikte araştırmanın önemini kavratma ve farkındalık geliştirmek üzere; bilimsel araştırma süreci adımlarını (sorun belirleme, alan yazına ulaşma, planlama, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama, rapor yazma, yayınlama ve araştırma kullanma) inceleme, araştırma planlayabilme, yürütebilme, analiz edebilme ve bilimsel ortamlarda sunabilme becerisini kazandırabilmektir.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; hemşirelik disiplini ve araştırma, araştırmada temel terimler ve süreç adımlarına bakış, literatür tarama, araştırma konu seçimindeki önceliklerin belirlenmesi, araştırma ve etik, araştırmaların temel özellikleri, araştırmalarin sınıflandırılması ve araştırma tasarımları, araştırmada evren ve örneklem, veri toplama yöntem ve araçları, verilerin analizi, araştırmanın zamanlanması, bulguların yorumlanması konularından oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Erefe İ. ve ark. Hemşirelik Araştırma: İlke , Süreç ve Yöntemleri. Odak Ofset, İstanbul 2002. <br />2. Hayran M, Hayran M. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. Art Ofset, Ankara ,2011<br />3. Karasar N. Araştırmalarda Rapor hazırlama. Nobel Yayın, 10.Basım, Ankara, 2002.<br />4. Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 10.Baslı, Nobel Yayın, Ankara, 2000.<br />5. Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayıncılık , İstanbul, 2008. <br />6. Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Hatipoğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2002.<br />7. Yüksel A, Mil B, Bilim Y. Nitel Araştırma: Neden, Niçin Nasıl?. Detay Yayıncılık.Ankara, 2007. <br />Malzeme<br />Bilgisayar Laboratuvarı<br /> 4. Erdoğan s, Nahcivan N, Esin MN, Cosansu GC, Seçginli S. Hemşirelikte Araştırma. Nobel Tıp Kitapevi, 2014, I. basım
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-cevap, bilgisayar uygulaması, makale tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : teorik, makale kritiği, bilgisayar uygulaması

  • 1 Hemşirelikte bilimsel araştırmanın önemini kavrayabilme
  • 2 Araştırma planlama ve yürütmede etik ilkeleri öğrenebilme
  • 3 Araştırma sürecinin adımlarını bilme
  • 4 Temel düzeyde araştırma planlayabilme, yürütebilme ve analiz edebilme
  • 5 Bilimsel bir araştırma makalesini kritik edebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse giriş
*yok
*none
*Okuma, araştırma
*beyin fırtınası, literatür inceleme, sunum, kritik etme
2.Hafta *Araştırmanın önemi
3.Hafta *Literatür tarama
4.Hafta *Araştırma tasarımı-I
5.Hafta *Araştırma tasarımı- II
6.Hafta *Araştırma Yöntemleri
7.Hafta *Kalitatif Araştırma yöntemleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Örnekleme Yöntemleri
10.Hafta *Örneklem Hesabı
11.Hafta *Veri Toplama
12.Hafta *Araştırmada Etik
13.Hafta *Makale Kritiği
14.Hafta *Araştırma kritiği - II

  • 1 Araştırma Sunumu : 20,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Vize : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 16,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Araştırma Sunumu 1 16,00 16,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Tartışmalı Ders 6 4,00 24,00
Teorik Ders Anlatım 14 4,00 56,00
Toplam : 187,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00