Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR8.143 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk demokrasi tarihinin kapsamı ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olunması
Dersin İçeriği : Türk demokrasisinin gelişimi ve analizi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Hil yay., İstanbul, 1996. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim yay., c. 1-15. Niyazi Berkes, Siyasi Partiler, Yurt ve Dünya yay., İstanbul, 1946. Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Dergah yay., İstanbul, 1990. Tevfik Çavdar, Türkiye nin Demokrasi Tarihi, 1839-1950, İmge yay., Ankara, 1995. Tevfik Çavdar, Türkiye nin Demokrasi Tarihi, 1950-1995, İmge yay., Ankara, 1996. Necdet Ekinci, II. Dünya Savaşından Sonra Türkiye de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler, Toplumsal Dönüşüm yay., İstanbul, 1997. Frederick W. Frey, The Turkish Political Elite, The MIT Pres, Cambridge, 1965. Alpay Kabacalı, Türkiye de Gençlik Hareketleri, Altın Kitaplar yay., İstanbul, 1992. Nihal Kara, Türkiye de Çok Partili Sisteme Geçiş Kararının Nedenleri , Yapıt, sayı 8, Aralık 1984-Ocak 1985.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Türk Demokrasi Tarihinin kapsamı ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olması
  • 2 Osmanlı Devletinden devralınan siyasal ve demokratik mirasın kavraması
  • 3 Cumhuriyetin ilk yıllarındaki modernleşme ve demokrasinin alt yapısını oluşturma çabalarını açıklaması
  • 4 Türkiyenin demokratikleşme sürecini, Batının demokratikleşme süreciyle kıyaslayarak Osmanlı ve Cumhuriyetin demokratikleşme sürecindeki kırılma noktalarını analiz etme
  • 5 Cumhuriyet döneminde demokrasinin yaşadığı sorunların nedenlerini analiz etmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Demokrasi kavramı, tarihsel kökenleri
2.Hafta *Demokrasi kavramı, tarihsel kökenleri
3.Hafta *Birinci Meclis, TpCF ve SCF denemeleri, Tek parti döneminde seçimler, bağımsız milletvekilliği, Müstakil Grup
4.Hafta *Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde dünyada demokrasi
5.Hafta *Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti dönemi
6.Hafta *Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti dönemi
7.Hafta *Türkiye de askeri darbeler
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Türkiye de anayasalar
10.Hafta *Türkiye de anayasalar
11.Hafta *1960-1980 arası Türkiye de siyasal ve sosyal gelişmeler
12.Hafta *1980 sonrası Türkiye de siyasal ve sosyal gelişmeler
13.Hafta *Türk demokrasisinin sorunları ve imkanları
14.Hafta *Genel Değerlendirme
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 5,00 5,00
Final 1 5,00 5,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 3,00 3,00
Toplam : 128,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 6,00