Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISL318 İSLAM HUKUK USULÜ II 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Usûl-i fıkıh ilminin ana karakteristiklerini ve furû-i fıkıhla ilişkisini tanıtmak; İslam hukuk metodolojisinin ana konularını tanıtmak
Dersin İçeriği : Usûl-i fıkıh ilminin ana karakteristikleri ve furû-i fıkıhla ilişkisi tanıtılır; İslam hukuk metodolojisinin ana konularını tanıtılır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Zekiyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, trc: İbrahim Kafi Dönmez, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 2. Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, farklı görüşlerin değerlendirilmesi ve tartışılması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ahmet Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Mehmet Dirik Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydın Arş. Gör. Muhammed Ferruh Oruç Arş. Gör. Muhammet Taha Topçu
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İslam hukukunun ana kaynaklarından alınan örnekleri İslam hukuk usûlünün prensiplerini kullanarak analiz eder.
  • 2 İslam hukukunun bazı ikincil kaynakları arasında karşılaştırma yapar.
  • 3 İslam hukuk usûlünün bilgi kaynaklarını bilir ve onların ortaya çıkış sürecini hatırlar.
  • 4 İslam hukuk usûlünün terminolojisini bilir.
  • 5 Öğrenci, İslam hukukunun kaynaklarını bilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İslam hukuk usûlüne giriş
2.Hafta *İslam hukuk usûlünün literatürü ve tarihi
3.Hafta *Kaynak kavramı ve kaynak çeşitleri
4.Hafta *Kur’an, sünnet, sahabe kavli ve amel-i ehl-i Medine
5.Hafta *İcma ve kıyas
6.Hafta *İstihsan, maslahat ve sedd-i zerâi
7.Hafta *Istıshab, örf ve şer‘u men kablena
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Hüküm ve hâkim kavramları
10.Hafta *Teklifî hükümler
11.Hafta *Vad‘î hükümler
12.Hafta *Mahkum aleyh ve ehliyet kavramları
13.Hafta *Mahkum bih kavramı
14.Hafta *Kaynaklardan hüküm çıkarma metodları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 2 3,00 6,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 2 3,00 6,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 2,00