Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BYT501 TEMEL FİZYOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : ersin amacı biyomedikal mühendislik için gerekli olan temel anatomi bilgi ve kavramlarının kazandırılması ve insan vücudundaki doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonlarının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği : Temel anatomik kavramlar, anatomik terminoloji, anatomik düzlemler, vücut boşlukları, histoloji, doku türleri, yapı ve fonksiyonu, organ sistemleri yapı ve fonksiyonu, insan fizyolojisine matematiksel ve mühendislik yaklaşımı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Dee Unglaub Silverthorn, Human Physiology, Fourth edition, 978-0321541307
2- Eldra Pearl Solomon, Introduction to Human Anatomy and Physiology, Saunders, 3rd edition, 978-1416044055
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödevler, sunumlar ve sınavlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ----
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Utku Kürşat Ercan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ----
Dersin Verilişi : Sınıfta

  • 1 Biyomedikal mühendislik uygulamaları için gerekli temel anatomik kavramların kazandırılması.
  • 2 Doku türlerinin öğrenilmesi ve organ sistemleri ile olan ilişkilerinin anlaşılması.
  • 3 Organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonlarının anlaşılması ve fizyolojik olayların matematiksel olarak ifade edilebilmesi.
  • 4 Biyomedikal mühendisliği uygulamaları için organ sistemleri fonksiyonlarının fiziksel temellerinin anlaşılması
  • 5

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İnsan vücuduna giriş, anatomik terimler, kavramlar, düzlemler, vücut boşlukları
*İnsan vücuduna giriş, anatomik terimler, kavramlar, düzlemler, vücut boşlukları
2.Hafta *Histoloji
*Histoloji
3.Hafta *Sinir sistemi
*Sinir sistemi
4.Hafta *Sinir sistemi
*Sinir sistemi
5.Hafta *Duyu organları
*Duyu organları
6.Hafta *Kas – iskelet sistemi
*Kas - iskelet sistemi
7.Hafta *Yarıyıl sınavı
*Yarı yıl sınavı
8.Hafta *Endokrin sistem
*Endokrin sistem
9.Hafta *Kardiyovasküler Fizyoloji
*Kardiyvasküler sistem
10.Hafta *Kan-Bağışıklık sistemi
*Kan - Bağışıklık Sistemi
11.Hafta *Solunum sistemi
*Solunum sistemi
12.Hafta *Sindirim sistemi
*Sindirim sistemi
13.Hafta *Boşaltım sistemi
*Boşaltım sistemi
14.Hafta *Üreme sistemi
*Üreme sistemi

  • 1 Final : 40,000
  • 2 Kısa Sınav : 20,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 5 4,00 20,00
Kısa Sınav 5 0,00 0,00
Proje 1 15,00 15,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Araştırma Sunumu 1 5,00 5,00
Vize 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00