Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR8.190.1 SEMİNER 1 0,00 2,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği tez konusuna yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler yanında şu referans kaynaklarından faydalanılacaktır.<br />• Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, (çev. Zeynep Altok), İstanbul 2009.<br />• Yavuz Ercan, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik, Ankara 2009.<br />• Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, Bursa 2010.<br />• Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2002.<br />• Nazan Özenç Uçak-Hatice Gülşen Birinci, “Bilimsel Etik ve İntihal”, Türk Kütüphaneciliği, 22/2, (2008), s. 187-204.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Seminer hazırlama, sunum, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cahit Telci
Prof. Dr. Turan Gökçe
Prof. Dr. Özer Küpeli
Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Prof. Dr. Yahya Kemal Taştan
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kağnıcı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Tarih Anabilim Dalı öğretim üyeleri
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Verilen araştırma konusuna yönelik detaylı literatür çalışması yapabilir
  • 2 Araştırmalarında elde ettiği verileri sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir
  • 3 Araştırmasının sonuçlarını bilimsel bir rapor haline getirebilir
  • 4 Araştırmalarında ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilir
  • 5 Bilimsel araştırma yöntemi ve etiğini bilebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Seminer konusunun belirlenmesi
2.Hafta *Seminer konusunun sınırlarını belirleme
3.Hafta *Literatür taraması ve sonuçların paylaşılması
4.Hafta *Literatür taraması ve sonuçların paylaşılması
5.Hafta *Verilerin analizi
6.Hafta *Verilerin analizi
7.Hafta *Verilerin analizi
8.Hafta *Verilerin analizi
9.Hafta *Sonuçların tartışılması
10.Hafta *Metin oluşturma
11.Hafta *Metin oluşturma
12.Hafta *Metin oluşturma
13.Hafta *Seminer sunumu
14.Hafta *Seminer sunumu

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Seminer 1 2,00 2,00
Toplam : 100,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00