Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE420 WEB KARTOGRAFYA 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnternet yayıncılığında harita kullanımı, coğrafi veri kaynakları, uygulama programlama arabirimleri (API) hakkında bilgi ve tecrübe kazanma.
Dersin İçeriği : Giriş ve HTML'ye genel bakış. HTML sayfa yapıları. JavaScript komut dosyası oluşturma ve Stil Sayfaları (CSS) oluşturma.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders notları ve http://www.w3schools.com
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze eğitim ve laboratuvar uygulamaları.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Derse katılım, konuların birbiri ile bağlantılı olması ve her konuya ait uygulamaların, aynı ders saati içerisinde yapılması nedeni ile önemlidir. Hem teorik hem de bilgisayar başında uygulamalı konu anlatımı nedeniyle, herhangi bir derse katılamayanlara dersin telafisi oldukça zordur.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Osman Sami Kırtıloğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Ders, yalnızca sorumlu öğretim üyesi tarafından verilmektedir.
Dersin Verilişi : Ders teorik olarak sunum teknikleriyle işlenir. Öğrenciler teorik olarak verilen konuları, derste verilen örneklerle bilgisayarda uygular. Her işlenen konunun ardından, konuya ait örnekler öğrenciler tarafından uygulanarak, soru-cevap yöntemiyle konuyu pekiştirmesi sağlanır.

  • 1 HTML dilinin yapısını anlama, HTML ile web sayfaları oluşturma
  • 2 JavaScript programlama dilini anlama, bu dili kullanarak HTML sayfalarına komut yazma
  • 3 Google Maps API programlama arayüzünü anlamak, bu hizmeti kullanan haritalar içeren web sayfaları oluşturmak
  • 4 Bilgisayar programlama dillerini öğrenmek ve bu dilleri kullanarak problem çözme yeteceği kazanmak.
  • 5 Internet ortamında harita yayınlamak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hyper Text Markup Language diline giriş.
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
2.Hafta *Hyper Text Markup Language
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
3.Hafta *Hyper Text Markup Language
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
4.Hafta *Hyper Text Markup Language
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
5.Hafta *JavaScript
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
6.Hafta *JavaScript
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
7.Hafta *JavaScript
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
8.Hafta *JavaScript
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
9.Hafta *Ara Sınav
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
10.Hafta *Google Maps API
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
11.Hafta *Google Maps API
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
12.Hafta *Google Maps API
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
13.Hafta *Google Maps API
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.
14.Hafta *Google Maps API
*Teorik olarak anlatılan konuların bilgisayar başında örneklerle uygulanması.

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 15 5,00 75,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00